Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
80,99 80,99
Cena regularna: 89,99
89,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w uzdrowiskach | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 września 2013 r. (K 22/12) | str. 6

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Zwrot dotacji na cele oświatowe - pomieszczenia, w których jest realizowane zadanie publiczne | str. 27

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 26 września 2013
...
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w uzdrowiskach | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 września 2013 r. (K 22/12) | str. 6

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Zwrot dotacji na cele oświatowe - pomieszczenia, w których jest realizowane zadanie publiczne | str. 27

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 26 września 2013 r. (SKO 4030/16/13) | str. 27

Kara pieniężna za przekazanie po terminie kwartalnego sprawozdania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | str. 36

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 9 stycznia 2014 r. (SKO.OŚ/4170/402/2013) | str. 36

Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej | str. 41

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 7 stycznia 2014 r. (SKO-OG/43/75/13875/13) | str. 41

Warunki zabudowy dla zabudowy zagrodowej | str. 49

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 21 grudnia 2011 r. (SKO.ZP/415/834/2011) | str. 49

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego | str. 54

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 października 2013 r. (SKO 4011/595/13) | str. 54

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - POWIAT

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy a orzeczenie zakazu prowadzenia stacji kontroli pojazdów | str. 58

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 14 maja 2013 r. (SKO 4230/1/13) | str. 58

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów Podstawa prawna do przyznawania diet członkom zgromadzenia związku międzygminnego | str. 65

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 marca 2013 r. (II OSK 2726/12) | str. 66

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 15 maja 2013 r. (III SA/Wr 137/13) | str. 71

Zakres uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - kompetencja do zastosowania zwolnień podmiotowych o charakterze grupowym lub indywidualnym | str. 74

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 24 października 2013 r. (II SA/Wr 555/13) | str. 74

Zasady uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 83

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 6 listopada 2013 r. (II SA/Wr 619/13) | str. 84

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania Kompetencje organów gminy do dokonywania zmian w budżecie | str. 94

Uchwała nr 342/XXI/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 22 sierpnia 2013 r | str. 94

Wieloletnia prognoza finansowa | str. 96

Uchwała nr 3702/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 17 września 2013 r. | str. 96

Uchwała nr 32/220/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 3 października 2013 r. | str. 97

Uchwała nr 27/191/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 1 sierpnia 2013 r. | str. 99

Pomoc finansowa | str. 101

Uchwała nr 5.67.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 19 lutego 2013 r. | str. 101

Uchwała nr 12.241.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 4 czerwca 2013 r. | str. 102

Absolutorium komunalne | str. 105

Uchwała nr 3377/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 1 sierpnia 2013 r. | str. 105

Uchwała nr 295/XIX/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 25 lipca 2013 r. | str. 106

Gospodarka finansowa. Opłaty, dotacje, pożyczki, podatki Utrzymanie czystości i porządku w gminach - opłaty | str. 108

Uchwała nr 130/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 18 czerwca 2013 r. | str. 108

Uchwała nr 17/934/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 31 lipca 2013 r. | str. 109

Uchwała nr IX/1875/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 16 kwietnia 2013 r. | str. 112

Uchwała nr 162/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 14 sierpnia 2013 r. | str. 115

Kredyty i pożyczki | str. 117

Uchwała nr 0102-223/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 19 czerwca 2013 r | str. 117

Uchwała nr 26.343.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 18 grudnia 2012 r. | str. 119

Dotacje | str. 123

Uchwała nr 154/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 30 lipca 2013 r. | str. 123

Uchwała nr 24/169/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 11 lipca 2013 r. | str. 124

Uchwała nr 26/188/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 23 lipca 2013 r. | str. 126

Uchwała nr 24/165/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 11 lipca 2013 r. | str. 129

Uchwała nr 170/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 3 września 2013 r. | str. 131

Opłata targowa | str. 133

Uchwała nr 17/964/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 31 lipca 2013 r. | str. 133

Wykaz aktów prawnych | str. 136

Skorowidz rzeczowy | str. 139

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Wstęp

Rozwiń Zwiń

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty