Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
94,50 94,50
Cena regularna: 105,00
105,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA

Świadczenie wychowawcze – prawo właściwe dla spraw z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem; tłumaczenie dokumentów prawnych w kontekście skutków prawnych ukraińskiego усиновлениa (usynovlenya) (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 7

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 lutego 2020 r. (SKO 4318/14/20) | str. 9

Obowiązek przeprowadzenia
...

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA

Świadczenie wychowawcze – prawo właściwe dla spraw z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem; tłumaczenie dokumentów prawnych w kontekście skutków prawnych ukraińskiego усиновлениa (usynovlenya) (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 7

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 lutego 2020 r. (SKO 4318/14/20) | str. 9

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zabudowy systemami fotowoltaicznymi (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 14

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 10 lutego 2020 r. (SKO 4136/3/20) | str. 15

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – POWIAT

Przyznanie pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą – ukończenie 26 lat po złożeniu wniosku, ale przed wydaniem decyzji (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 26

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 18 marca 2020 r. (SKO 4314/23/20) | str. 27

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Bon wychowawczy – niedopuszczalność wprowadzenia kryterium pierwszeństwa w jego uzyskaniu dla rodziców pozostających w związku małżeńskim (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 30

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 18 czerwca 2019 r. (II SA/Op 167/19) | str. 30

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – układ komunikacyjny (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 42

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 21 listopada 2019 r. (II SA/Wr 796/19) | str. 42

Plan ochrony parku krajobrazowego (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 48

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 stycznia 2020 r. (II OSK 516/18) | str. 48

Sprawy proceduralne

Udział organizacji społecznej w charakterze uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi gminy na zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 60

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2018 r. (II OZ 200/18) | str. 60

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Kredyt konsolidacyjny a zmiana wieloletniej prognozy finansowej (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 65

Uchwała nr 3241/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 18 lipca 2019 r. | str. 65

Dofinansowanie do podłączenia do kanalizacji oraz termomodernizacji budynków (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 68

Uchwała nr 32/125/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 19 grudnia 2019 r. | str. 68

Uchwała nr 3736/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 22 sierpnia 2019 r.  | str. 70

Zmiana porządku obrad na sesji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 74

Uchwała nr 20/27/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 26 czerwca 2019 r.  | str. 74

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 78

Uchwała nr 1/4/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 22 stycznia 2020 r. | str. 78

Uchwała nr 1/6/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 22 stycznia 2020 r. | str. 80

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan prawny przed 6 września 2019 r.) (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 82

Uchwała nr 3732/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 6 sierpnia 2019 r. | str. 82

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18 lutego 2016 r. (III SA/Po 1007/15) | str. 84

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 września 2018 r. (II FSK 2308/18) | str. 90

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan prawny po 6 września 2019 r.) (omówienie: Justyna Przedańska) | str. 95

Uchwała nr 29/108/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 listopada 2019 r. | str. 95

Uchwała nr V.48.S.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 5 lutego 2020 r. | str. 102

GLOSY

Adam Ostapski, Rezygnacja z funkcji przewodniczącego rady gminy lub wiceprzewodniczącego rady gminy | str. 105

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 2 lutego 2006 r. (III SA/Wr 304/05)  | str. 105

Jakub Wilk, Zasady przyznawania diet osobom łączącym funkcje radnego i sołtysa  | str. 112

Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2019 r. (II OSK 3380/19)  | str. 112

Maciej P. Gapski, Właściwość organu pomocy społecznej w sprawie przyznania świadczenia osobie ubezwłasnowolnionej  | str. 120

Glosa krytyczna do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 marca 2017 r. (I OW 225/16)  | str. 120

Robert Suwaj, Forma pisemna lub elektroniczna decyzji administracyjnej jako formy równoważne czy alternatywne?  | str. 128

Glosa częściowo aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 18 kwietnia 2018 r. (I OSK 2174/17)  | str. 128

Paweł Daniel, Immisje zapachowe jako podstawa ograniczeń dotyczących prawa zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  | str. 133

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 marca 2018 r. (II OSK 1281/16) | str. 133

Warunki przyjęcia tekstów do druku | str. 140

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty