Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
53,10 53,10
Cena regularna: 59,00
59,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Prawo pracownika samorządowego do dodatku za godziny nadliczbowe | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 stycznia 2014 r. (P 26/12) | str. 6

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Utrata tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego a wygaszenie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego | str. 23

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 21 listopada
...
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Prawo pracownika samorządowego do dodatku za godziny nadliczbowe | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 stycznia 2014 r. (P 26/12) | str. 6

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Utrata tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego a wygaszenie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego | str. 23

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 21 listopada 2013 r. (SKO.DM/4114/41/2013) | str. 23

Wygaśnięcie prawa użytkowania - odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących trwałego zarządu | str. 25

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 16 sierpnia 2013 r. (SKO.GN/4160/116/2013) | str. 25

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji lokalizacyjnej (art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) | str. 43

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 20 lutego 2014 r. (SKO 4122/318/13/14) | str. 44

Ustalenie wysokości opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości | str. 49

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 24 października 2013 r. (SKO 4125/47/13) | str. 49

Zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów i budynków wpisanych do rejestru zabytków | str. 54

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 30 września 2013 r. (SKO.Pod./4140/710/2013) | str. 54

Opodatkowanie użytków rolnych i gruntów leśnych podatkiem od nieruchomości - kryterium "zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej | str. 63

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 12 grudnia 2013 r. (SKO 4011/609/13) | str. 63

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów | str. 70

Czystość i porządek - przekazanie kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zarządowi spółki z o.o | str. 70

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 listopada 2013 r. (II OSK 2409/13) | str. 71

Czystość i porządek - niedopuszczalność wyłączenia podmiotu leczniczego z obowiązującego wszystkich właścicieli nieruchomości systemu odbierania odpadów komunalnych | str. 80

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 września 2013 r. (II SA/Wr 569/13) | str. 80

Zasady uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie parametrów dróg wewnętrznych | str. 85

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 3 grudnia 2013 r. (II SA/Wr 696/13) | str. 85

Niedopuszczalność określenia konkretnych godzin realizacji świadczeń bezpłatnych udzielanych przez przedszkole publiczne | str. 90

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 11 marca 2014 r. (II SA/Bd 10/14) | str. 90

Niedopuszczalność naliczania opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu | str. 96

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 30 stycznia 2014 r. (PN-II.4131.12.2014) | str. 96

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania | str. 98

Wieloletnia prognoza finansowa | str. 98

Uchwała nr 3/4/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 29 stycznia 2014 r. | str. 98

Uchwała nr III/568/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 28 stycznia 2014 r. | str. 100

Zmiany w budżecie | str. 103

Uchwała nr 4/6/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 5 lutego 2014 r. | str. 103

Udzielenie pomocy finansowej | str. 105

Uchwała nr 2/2/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 22 stycznia 2014 r. | str. 105

Gospodarka finansowa. Opłaty, pożyczki, podatki, dotacje | str. 107

Utrzymanie czystości i porządku w gminach - opłaty | str. 107

Uchwała nr I/1/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 15 stycznia 2014 r. | str. 107

Uchwała nr 9/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 2 stycznia 2014 r. | str. 109

Uchwała nr XXVIII/59/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 15 listopada 2013 r. | str. 110

Uchwała nr V/872/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 11 lutego 2014 r. | str. 111

Uchwała nr 3/159/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 5 lutego 2014 r. | str. 112

Uchwała nr 29/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 22 stycznia 2014 r. | str. 114

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 23 października 2013 r. (II SA/Po 668/13) | str. 116

Pożyczka długoterminowa | str. 123

Uchwała nr 10/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 13 stycznia 2014 r. | str. 123

Podatki lokalne | str. 125

Uchwała nr 1/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 13 stycznia 2014 r. | str. 125

Dotacje dla jednostek oświatowych | str. 126

Uchwała nr 73/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 5 marca 2014 r. | str. 126

Uchwała nr 34/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 26 lutego 2014 r. | str. 129

Uchwała nr 2/87/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 22 stycznia 2014 r. | str. 131

Wykaz aktów prawnych | str. 137

Skorowidz rzeczowy | str. 139

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Wstęp

Rozwiń Zwiń

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty