Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
83,70 83,70
Cena regularna: 93,00
93,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Nadzwyczajny tryb postępowania o ochronę dóbr osobistych w kampanii przed referendum lokalnym (omówienie: Mirosław Stec) | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2016 r. (SK 16/14) | str. 6

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad
...
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Nadzwyczajny tryb postępowania o ochronę dóbr osobistych w kampanii przed referendum lokalnym (omówienie: Mirosław Stec) | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2016 r. (SK 16/14) | str. 6

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu - moc wiążąca uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 23

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 2 marca 2016 r. (SKO.ŚR/4111/819/2015) | str. 24

Warunki zabudowy - kontynuacja funkcji zabudowy (omówienie: Dariusz Kozłowski) | str. 28

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 4 marca 2016 r. (SKO.ZP/415/610/2015) | str. 29

Udostępnienie informacji publicznej - tajemnica przedsiębiorcy (omówienie: Barbara Michalak) | str. 38

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 2 czerwca 2016 r. (SKO 4541/44/16) | str. 41

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - WOJEWÓDZTWO

Uzgodnienie projektu planu miejscowego z zarządem województwa obszaru projektowanej drogi - określenie klasy drogi (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 46

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 22 marca 2016 r. (SKO 4121/5/15) | str. 48

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Niedopuszczalność podejmowania uchwał w sprawie stosowania nieopublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 55

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 19 maja 2016 r. (PNK-I.4131.267.2016) | str. 58

Powierzenie przez gminę zadań własnych komunalnej osobie prawnej (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 63

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 grudnia 2015 r. (II OSK 2590/15) | str. 63

Amortyzacja środków trwałych przedsiębiorstwa jako element ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 71

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 lutego 2016 r. (II OSK 178/16) | str. 71

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 80

Uchwała nr 2/6/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 27 stycznia 2016 r. | str. 80

Udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 83

Uchwała nr 1.13.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 12 stycznia 2016 r. | str. 83

Pomoc udzielana spółkom wodnym (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 86

Uchwała nr 51/II/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 21 stycznia 2016 r. | str. 86

Dotacje dla przedszkoli i szkół (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 89

Uchwała nr 9/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 27 stycznia 2016 r. | str. 89

Uchwała nr 89/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 16 grudnia 2015 r. | str. 92

Uchwała nr 4/348/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 24 lutego 2016 r. | str. 96

Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 100

Uchwała nr 19/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 26 stycznia 2016 r. | str. 100

GLOSY

Tomasz Szewc, Termin wniesienia samorządowej skargi powszechnej | str. 102

Glosa krytyczna do uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 kwietnia 2007 r.
(II OPS 2/07) | str. 102

Paweł Daniel, Jednostka samorządu terytorialnego jako strona postępowania nadzwyczajnego prowadzonego przez organ wyższego stopnia | str. 108

Komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 maja 2015 r. (I OSK 2188/13) | str. 108

Adam Ostapski, Pozostawanie przez osobę niepełnosprawną w związku małżeńskim z osobą, która formalnie nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jako przesłanka negatywna dla przyznania zstępnemu osoby niepełnosprawnej zasiłku dla opiekuna | str. 114

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 19 lutego 2015 r. (IV SA/Wr 924/14) | str. 114

Artur Kokoszkiewicz, Niezbędny zakres współdziałania podatnika i organu podatkowego dla obiektywnego rozstrzygnięcia sprawy podatkowej | str. 120

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 17 lutego 2016 r. (I SA/Kr 2011/15) | str. 120

Dariusz Felcenloben, Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany w ewidencji gruntów i budynków | str. 128

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 25 lutego 2015 r. (II SA/Ke 45/15) | str. 128

Wykaz aktów prawnych | str. 138

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Wstęp

Rozwiń Zwiń

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty