Facebook

Darmowa_dostawa_adaptacja_SPRING-3867_1920x60.jpg [55.23 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
86,40 86,40
Cena regularna: 96,00
96,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Zwrot będącej współwłasnością, wywłaszczonej nieruchomości (omówienie: Mirosław Stec) | str. 7

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. (SK 26/14) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Odmowa dopuszczenia organizacji społecznej do postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 38

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 23
...
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Zwrot będącej współwłasnością, wywłaszczonej nieruchomości (omówienie: Mirosław Stec) | str. 7

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. (SK 26/14) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Odmowa dopuszczenia organizacji społecznej do postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 38

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 23 czerwca 2016 r.(SKO.ZP/415/705/2015) | str. 40

Beneficjent dodatku energetycznego (omówienie: Barbara Michalak) | str. 51

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 16 marca 2017 r. (SKO 4304/1/17) | str. 52

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - POWIAT

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym dwukrotnie w tym samym dniu (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 55

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 16 lutego 2017 r. (SKO 4142/25/17) | str. 58

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Określenie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki sportowe (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 63

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 13 stycznia 2017 r. (III SA/Wr 1320/16) | str. 63

Tryb powierzania stanowiska dyrektora nowo powstałego zespołu szkół (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 68

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 7 listopada 2016 r. (WN-II.4131.1.37.2016) | str. 69

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 71

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 12 stycznia 2017 r. (III SA/Gd 988/16) | str. 71

Utrzymanie czystości i porządku w gminach (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 77

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 29 września 2016 r. (II SA/Ke 546/16) | str. 77

Sprawy proceduralne

Prowadzenie sesji rady gminy przez radnego niebędącego ani przewodniczącym organu stanowiącego, ani też wiceprzewodniczącym (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 83

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 30 września 2016 r. (WN-II.4131.1.33.2016) | str. 84

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Dotacje celowe na żłobki (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 87

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 23 czerwca 2016 r. (l SA/Łd 407/160) | str. 87

Kontrola wykorzystania dotacji oświatowej (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 92

Uchwała nr 1187/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 28 lutego 2017 r. | str. 92

Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 94

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 29 listopada 2016 r. (l SA/Łd 857/16) | str. 94

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 98

Uchwała nr 6113/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 29 grudnia 2016 r. | str. 98

GLOSY

Anna Wierzbica, Rozwiązanie stosunku pracy z radnym | str. 104

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2016 r. (II OSK 1208/16) | str. 104

Paweł Daniel, Konieczność uwzględnienia zasady proporcjonalności przy podejmowaniu uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego z uwagi na wykorzystywanie mienia komunalnego | str. 113

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2016 r. (II OSK 1879/16) | str. 113

Mariusz Szyrski, Charakter prawny aktu odwołującego dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w powiecie | str. 118

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 stycznia 2017 r. (I OSK 800/16) | str. 118

Adam Ostapski, Sposób obliczania dochodu członka rodziny w razie osiągnięcia przez niego dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego | str. 125

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 24 listopada 2016 r. (II SA/Ol 1204/16) | str. 125

Marcin Rulka, Jawność konsultacji społecznych a ochrona danych osobowych | str. 130

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 listopada 2015 r. (II OSK 518/14) | str. 130

Wykaz aktów prawnych | str. 138

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Wstęp

Rozwiń Zwiń

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty