Facebook

Darmowa_dostawa_adaptacja_SPRING-3867_1920x60.jpg [55.23 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
90,00 90,00
Cena regularna: 100,00
100,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Bezpieczeństwo imprez masowych a wprowadzanie zakazu klubowego (omówienie: Mirosław Stec) | str. 8

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. (K 47/14) | str. 9

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA

Usunięcie drzew lub krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 24

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego
...

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Bezpieczeństwo imprez masowych a wprowadzanie zakazu klubowego (omówienie: Mirosław Stec) | str. 8

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. (K 47/14) | str. 9

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA

Usunięcie drzew lub krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 24

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 20 września 2018 r. (SKO 4131/40/18)  | str.  25

Świadczenie wychowawcze − przebywanie na urlopie bezpłatnym w kontekście utraty dochodu (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 29

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 18 lipca 2018 r. (SKO 4318/455/18)  | str. 30

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – POWIAT

Termin przedawnienia do ustalenia należności i opłaty rocznej podwyższonej z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 37

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 13 czerwca 2018 r. (SKO 4201/13/18)  | str. 40

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – WOJEWÓDZTWO

Wyłączenie z udostępnienia informacji o środowisku (omówienie: Barbara Michalak) | str. 47

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 2 sierpnia 2018 r., SKO 4542/1/18 | str. 48

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Określenie linii komunikacyjnej (sieci komunikacyjnej) materią zastrzeżoną do wyłącznej regulacji w uchwale w sprawie planu transportowego (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 51

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 9 maja 2018 r., II SA/Gl 145/18  | str. 51

Uchwała rady gminy w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 56

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 17 sierpnia 2018 r., nr NPII.4131.1.437.2018  | str. 56

Określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, jak również wprowadzenia zakazu lokalizacji ogrodzeń i reklam w tzw. uchwale reklamowej (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 60

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 29 marca 2018 r., IF-II.4131.6.2018  | str. 60

Zakaz propagowania ustroju totalitarnego w nazewnictwie (omówienie: Gabriel Węgrzyn)  | str. 64

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 10 maja 2018 r., III SA/Wr 141/18 | str. 64

Zakaz powierzania radnemu pracy przez wójta (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 75

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2018 r., II OSK 542/18 | str. 75

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 83

Uchwała nr 5/7/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 20 lutego 2018 r.  | str. 83

Dotacja do wymiany węglowych źródeł ogrzewania (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk)  | str. 85

Uchwała nr 12/26/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 25 kwietnia 2018 r.  | str. 85

Dotacja dla spółki wodnej (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 88

Uchwała nr 1790/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 26 kwietnia 2018 r.  | str. 88

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk)  | str. 91

Uchwała nr 1615/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 22 marca 2018 r.  | str. 91

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 95

Uchwała nr 085/p213/D/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 12 kwietnia 2018 r.  | str. 95

Uchwała nr KI–411/156/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 27 czerwca 2018 r.  | str. 98

GLOSY

Renata Cybulska, Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany na oficjalny adres poczty elektronicznej wskazany na stronie BIP | str. 103

Glosa częściowo aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 marca 2018 r., (I OSK 2577/17) | str. 103

Paweł Daniel, Związanie organu wydającego decyzję o warunkach zabudowy wnioskiem inwestora | str. 109

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 22 marca 2018 r., II SA/Po 1254/17  | str. 109

Piotr Sitniewski, Udostępnianie treści umowy o zamówienie publiczne | str. 116

Glosa aprobująca do wyroku WSA w Krakowie z 25 lipca 2018 r., II SA/Kr 741/18 | str. 116

Anna Wierzbica, Możliwość dokonywania zmian w budżecie przez zastępcę wójta | str. 123

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 listopada 2017 r., II GSK 273/16  | str. 123

Tomasz Wołowiec, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości parkingów podziemnych i ramp rozładunkowych zwanych estakadami w galeriach i centrach handlowych | str. 131

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 8 listopada 2016 r., I SA/Bd 541/16 | str. 131

Wykaz aktów prawnych | str. 139

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty