Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
90,00 90,00
Cena regularna: 100,00
100,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Zasady ustalania podatku od nieruchomości a prowadzenie działalności gospodarczej (omówienie: Mirosław Stec)  | str.  8

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2017 r. (SK 13/15) | str. 10

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA

Przedsiębiorca zagraniczny mający oddział w Polsce jako strona w postępowaniu administracyjnym (omówienie: Barbara Michalak) | str.  25

Decyzja
...

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Zasady ustalania podatku od nieruchomości a prowadzenie działalności gospodarczej (omówienie: Mirosław Stec)  | str.  8

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2017 r. (SK 13/15)  | str. 10

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA

Przedsiębiorca zagraniczny mający oddział w Polsce jako strona w postępowaniu administracyjnym (omówienie: Barbara Michalak) | str.  25

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 10 października 2017 r. (SKO 4221/79/17) | str. 27

Uchylenie decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (omówienie: Robert Raguszewski) | str.  33

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 22 listopada 2017 r. (SKO 4318/337/17) | str.  34

Świadczenie wychowawcze – brak wspólnego gospodarstwa domowego ze współmałżonkiem zobowiązanym do alimentacji dziecka (omówienie: Robert Raguszewski) | str.  40

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 listopada 2017 r. (SKO 4318/341/17) | str.  41

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – POWIAT

Wyrejestrowanie skradzionego pojazdu będącego przedmiotem współwłasności (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 47

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 21 września 2017 r. (SKO 4143/24/17) | str. 48

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Ustalanie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla lokalnych producentów win (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 52

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 23 listopada 2017 r. (nr WN-II.4131.1.61.2017) | str. 52

Nadawanie nazw ulicom a zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez ich nazwy (omówienie: Tomasz Judecki) | str.  55

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 12 października 2017 r. (nr P-1.4131.322.2017.AS) | str. 55

Uchwalenie programu polityki zdrowotnej przewidującego leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro (omówienie: Tomasz Judecki) | str.  59

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 6 września 2017 r. (II SA/Bd 762/17) | str. 59

Ustrój, organizacja powiatu i zakres kompetencji jego organów

Ustalanie stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za jego parkowanie na parkingu strzeżonym w wysokości przekraczającej koszty rynkowe (omówienie: Tomasz Judecki)  | str.  69

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 października 2017 r. (III SA/Wr 653/17) | str. 69

Ustalanie stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym – niedopuszczalność naliczania opłaty za każdą dobę rozpoczętą (omówienie: Tomasz Judecki) | str.  74

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 15 grudnia 2017 r. (nr KN-I.4131.1.643.2017.10) | str.  74

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Pomoc finansowa dla Policji (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 76

Uchwała nr 122/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 24 kwietnia 2017 r. | str.  76

Dotacje celowe – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str.  79

Uchwała nr KI–411/ 87 /17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie (znak sprawy: KI–43–021/34/17) z 7 czerwca 2017 r.  | str. 79

Uchwała nr 129/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 24 kwietnia 2017 r.  | str.  82

Uchwała nr 0102-250/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 7 czerwca 2017 r.  | str.  85

Uchwała nr 7/541/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 12 kwietnia 2017 r.  | str.  89

Dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk)  | str.  93

Uchwała nr 083/g315/D/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 30 marca 2017 r.  | str.  93

Opłata targowa – wejście w życie aktu prawa miejscowego (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str.  97

Uchwała nr 2/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 4 stycznia 2017 r.  | str.  97

GLOSY

Paweł Daniel, Zatwierdzanie taryf oraz zasady rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  | str.  99

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 13 czerwca 2017 r. (IV SA/Po 246/17) | str.  99

Artur Kokoszkiewicz, Prawidłowe opodatkowanie podatkami lokalnymi w aspekcie materialnym i procesowym podmiotu prowadzącego działalność wydobywczą | str.  104

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 6 lipca 2017 r. (I SA/Kr 467/17)  | str.  104

Marcin Rulka, Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego z powodu niezamieszkiwania w gminie sprawowanego mandatu  | str.  117

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lipca 2017 r. (II OSK 862/17) | str.  117

Robert Suwaj, Możliwość przedłużenia terminu do usunięcia braków podania | str. 126

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 20 września 2017 r. (III SAB/Wr 6/17) | str.  126

Tomasz Szewc, Udostępnienie fonogramu sesji rady | str.  132

Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2016 r. (I OSK 3162/14) | str.  132

Wykaz aktów prawnych  | str. 137

Skorowidz rzeczowy  | str.  139

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty