Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
83,70 83,70
Cena regularna: 93,00
93,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Zasady zwrotu tzw. gruntów warszawskich (omówienie: Mirosław Stec)| str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2016 r. (Kp 3/15) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Świadczenie wychowawcze - opieka naprzemienna (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 54

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 19 września 2016 (SKO 4318/296/16) | str.
...
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Zasady zwrotu tzw. gruntów warszawskich (omówienie: Mirosław Stec) | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2016 r. (Kp 3/15) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Świadczenie wychowawcze - opieka naprzemienna (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 54

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 19 września 2016 (SKO 4318/296/16) | str. 56

Świadczenie wychowawcze - utrata dochodu wskutek wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 65

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 18 sierpnia 2016 r. (SKO 4318/210/16) | str. 66

Świadczenie wychowawcze - karta pobytu bez adnotacji "dostęp do rynku pracy" (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 70

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 17 sierpnia 2016 r. (SKO 4318/215/16) | str. 71

Kara pieniężna za przekazanie po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - podmiotowe granice odpowiedzialności administracyjnej (omówienie: Dariusz Kozłowski) | str. 74

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 13 czerwca 2016 r. (SKO 4138/23/16) | str. 76

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Obowiązek powołania do składu komisji konkursowej, utworzonej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, przedstawicieli międzyzakładowej organizacji związkowej (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 80

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 15 czerwca 2016 r. (WN-II.4131.1.15.2016) | str. 81

Sprawy własnościowe, gospodarka gruntami i planowanie przestrzenne

Elementy treściowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 84

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 15 marca 2016 r. (II SA/Wr 795/15) | str. 84

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 95

Uchwała nr 54/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 lipca 2016 r. | str. 95

Absolutorium komunalne (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 99

Uchwała nr 20/93/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 lipca 2016 r. | str. 99

Zwolnienia w podatku od nieruchomości (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 105

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 maja 2016 r. (II FSK 2217/14) | str. 105

GLOSY

Tomasz Szewc, Uwzględnienie skargi powszechnej przez organ jednostki samorządu terytorialnego | str. 111

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 listopada 2014 r. (II OSK 2377/14) | str. 111

Paweł Daniel, Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | str. 116

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 listopada 2015 r. (I OSK 1003/14) | str. 116

Gabriel Węgrzyn, Podział nieruchomości dla realizacji celu publicznego | str. 120

Glosa aprobująca do Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 września 2015 r. (I OSK 16/14) | str. 120

Krzysztof Gruszecki, Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wynikające z ustanowienia form ochrony przyrody | str. 128

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 grudnia 2015 r. (II OSK 993/14) | str. 128

Adam Ostapski, Przesłanki normatywne i faktyczne decydujące o kierunku rozstrzygnięcia sprawy wyrażenia opinii przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | str. 134

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 maja 2016 r. (II GSK 2995/14) | str. 134

Wykaz aktów prawnych | str. 138

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Wstęp

Rozwiń Zwiń

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty