Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,10 89,10
Cena regularna: 99,00
99,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Odszkodowanie z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych oraz zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich (omówienie: Mirosław Stec) | str.  8

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 2019 r. (K 45/16) | str. 10

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA

Podatek od nieruchomości – reguła stabilności podstawy opodatkowania odnośnie do budowli całkowicie zamortyzowanych (omówienie:
...

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Odszkodowanie z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych oraz zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich (omówienie: Mirosław Stec) | str.  8

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 2019 r. (K 45/16) | str. 10

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA

Podatek od nieruchomości – reguła stabilności podstawy opodatkowania odnośnie do budowli całkowicie zamortyzowanych (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 35

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 2 kwietnia 2019 r. (SKO.FP/4.(...)03/2019/2701)  | str. 36

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (omówienie: Magdalena Raguszewska)  | str. 41

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 17 kwietnia 2019 r. (SKO 4401/41/19) | str. 41

Naruszenie stosunków wodnych poprzez przebudowę urządzenia wodnego – konieczność niebudzącego wątpliwości ustalenia przez organ gminy stanu faktycznego przed przekazaniem podania organowi właściwemu – kompetencje organów po zmianie przepisów Prawa wodnego (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 47

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 4.06.2019 r. (SKO 4212/5/19) | str. 47

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – POWIAT

Przedawnienie obowiązku zwrotu dotacji (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 65

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 2 kwietnia 2019 r. (SKO 4030/2/19) | str. 66

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Zakaz zapraszania do lokali, w których prowadzona jest działalność o charakterze erotycznym i zakaz prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym w lokalach gastronomicznych na terenie parku kulturowego (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 72

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 20 grudnia 2017 r.(IV SA/Wr 589/17) | str. 72

Zakres przedmiotowy uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego – skutki braku uregulowania w uchwale trybu odwoławczego (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 80

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 26 kwietnia 2019 r., (NK-N.4131.63.7.2019.RB) | str. 80

Wybór składu komisji rewizyjnej (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 84

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 6 czerwca 2019 r. (II SA/Ke 256/19), LEX nr 2687142  | str. 84

Kompetencje rady gminy do wyrażania zgody na wynajem nieruchomości gminnej na okres powyżej trzech lat (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 89

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 23 maja 2019 r. (III SA/Gd 234/19) | str. 89

Sprawy proceduralne

Skuteczność doręczenia organowi nadzoru uchwały w sprawie planu miejscowego (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 95

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 3 lipca 2019 r. (IV SA/Po 294/19) | str. 95

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Zwolnienia z podatku od nieruchomości (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 102

Uchwała nr 26/39/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 25 września 2018 r. | str. 102

Glosy

Paweł Cioch, Artur Kokoszkiewicz, Strzelnice otwarte – zakres normatywny a praktyka administracji publicznej | str. 105

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 15 listopada 2017 r. (III SA/Lu 216/17)  | str. 105

Paweł Daniel, Forma przyznania przez jednostkę samorządu terytorialnego stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe | str. 113

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 marca 2019 r. (I OSK 1222/17) | str. 113

Marcin Rulka, Wymogi formalne poparcia inicjatywy referendalnej

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 lutego 2017 r.
(II OPS 2/17) | str. 121

Tomasz Wołowiec, Opodatkowanie nieruchomości zajętych i wykorzystywanych na potrzeby działalności leczniczej preferencyjnymi stawkami podatkowymi | str. 131

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 kwietnia 2018 r.
(II FSK 2726/17) | str. 131

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty