Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,10 89,10
Cena regularna: 99,00
99,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Niedopuszczalność wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntu (omówienie: Mirosław Stec) | str. 8

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2019 r. (SK 21/17) | str. 9

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

Opłata adiacencka – śmierć jednego z adresatów decyzji ustalającej opłatę przed jej wydaniem; charakter prawny obowiązku pieniężnego w postaci
...

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Niedopuszczalność wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntu (omówienie: Mirosław Stec) | str. 8

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2019 r. (SK 21/17) | str. 9

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

Opłata adiacencka – śmierć jednego z adresatów decyzji ustalającej opłatę przed jej wydaniem; charakter prawny obowiązku pieniężnego w postaci opłaty adiacenckiej w kontekście dziedziczenia (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 23

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 17 września 2019 r. (SKO 4115/18/19) | str. 24

Przyznanie świadczenia wychowawczego opiekunowi prawnemu niespełniającemu przesłanki osobistego wychowania dziecka (umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym) (omówienie: Jakub Wilk)  | str. 30

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 22 sierpnia 2019 r. (SKO 4318/727/19) | str. 32

Wykorzystanie odpadów na potrzeby własne – utwardzanie powierzchni gruntu (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 43

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 25 lipca 2019 r. (SKO 4133/12/19) | str. 45

Przekształcenie udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności do nieruchomości w sytuacji prowadzenia dwóch ksiąg wieczystych dla jednego – związanego z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – prawa własności nieruchomości lokalowej (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 54

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 czerwca 2019 r. (SKO 4112/46/18/19) | str. 56

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Zakres przedmiotowy uchwały rady gminy określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na danym terenie (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 64

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 czerwca 2019 r. (IV SA/Po 268/19) | str. 64

Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 71

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 6 sierpnia 2019 r. (III SA/Gl 489/19) | str. 71

Zakres uprawnień kontrolnych rady gminy (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 82

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 2019 r. (I OSK 657/19) | str. 82

Sprawy proceduralne

Obwieszczenie jako warunek wejścia w życie uchwały rady gminy ustanawiającej przepisy porządkowe (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 89

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 10 lipca 2019 r. (NK-N.4131.3.10.2019.RJ1) | str. 89

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Prace nad projektem uchwały budżetowej (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 92

Uchwała nr 12/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 21 stycznia 2019 r.  | str. 92

Wieloletnia prognoza finansowa (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 94

Uchwała nr 4/8/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 23 stycznia 2019 r.  | str. 94

Dotacje (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 97

Uchwała nr 013/g288/D/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 17 stycznia 2019 r. | str. 97

Uchwała nr 0102-141/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 29 marca 2019 r. | str. 99

Uchwała nr KI-411/98/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 20 marca 2019 r. | str. 104

GLOSY

Paweł Daniel, Możliwości zmiany ostatecznej decyzji przyznającej świadczenia rodzinne na podstawie art. 155 k.p.a.  | str. 108

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 12 marca 2019 r. (II SA/Rz 15/19)  | str. 108

Dominik Kościuk, Przyznanie świadczenia wychowawczego osobom sprawującym faktyczną opiekę nad dzieckiem mimo braku wystąpienia do sądu opiekuńczego o przysposobienie | str. 115

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 12 lutego 2019 r. (II SA/Bd 1263/18)  | str. 115

Marcin Rulka, Zasady tworzenia okręgów wyborczych w gminach miejsko-wiejskich | str. 121

Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 sierpnia 2018 r. (II OKW 9/18) | str. 121

Robert Suwaj, Stwierdzenie nieważności decyzji kasacyjnej na skutek wniesienia sprzeciwu | str. 130

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 listopada 2018 r. (V SA/Wa 1780/18)  | str. 130

Tomasz Wołowiec, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości stadionów piłkarskich | str. 135

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2017 r. (II FSK 295/15) | str. 135

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty