Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
90,00 90,00
Cena regularna: 100,00
100,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Zasady ustalania podatku od nieruchomości (omówienie: Mirosław Stec) | str. 8

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (SK 48/15) | str. 9

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA

Brak uzasadnienia dla odmowy umorzenia niepodatkowych należności budżetowych dyktowanej wyłącznie realizacją interesu fiskalnego gminy (kara za zajęcie pasa drogowego) (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 29


...

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Zasady ustalania podatku od nieruchomości (omówienie: Mirosław Stec) | str. 8

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (SK 48/15) | str. 9

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA

Brak uzasadnienia dla odmowy umorzenia niepodatkowych należności budżetowych dyktowanej wyłącznie realizacją interesu fiskalnego gminy (kara za zajęcie pasa drogowego) (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 29

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 20 listopada 2017 r. (SKO 4031/29/17) | str. 31

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – POWIAT

Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h przez osobę nieposiadającą miejsca zamieszkania w Polsce (omówienie: Dariusz Kozłowski) | str. 39

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 7 marca 2018 r. (SKO 4142/22/18) | str. 40

Przesłanki wydania decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania a wypełnienie wyrobiska pokopalnianego z wykorzystaniem odpadów przez osobę, która nabyła grunty zdegradowane (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 44

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 16 stycznia 2018 r. (SKO 4201/33/17) | str. 46

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – WOJEWÓDZTWO

Kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi – relacja inwestor–wykonawca, postój pojazdu na jezdni/poboczu drogi publicznej (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 55

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 14 lutego 2018 r. (SKO 4101/10/18) | str. 56

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Ograniczenia radnych w wykonywaniu działalności gospodarczej (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 62

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 listopada 2017 r. (II OSK 2147/17) | str. 62

Gmina – sprawy proceduralne

Norma ustrojowa jako podstawa interesu prawnego w sprawie skargi na uchwałę organu stanowiącego gminy (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 70

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 października 2017 r. (I OSK 1297/17) | str. 70

Województwo – sprawy proceduralne

Zaskarżalność środka nadzorczego w postaci wstrzymania wykonania uchwały (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 84

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 października 2017 r. (II OSK 2380/17) | str. 84

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Zakres nadzoru regionalnych izb obrachunkowych (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 90

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 lutego 2018 r. (II GSK 1369/16) | str. 90

Planowanie dochodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 95

Uchwała nr 11/40/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 21 marca 2018 r.  | str. 95

Zasada uprzedniości budżetu (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 99

Uchwała nr 285/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 20 grudnia 2017 r.  | str. 99

GLOSY

Paweł Daniel, Opieka naprzemienna nad dzieckiem | str. 101

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 7 listopada 2017 r. (IV SA/Wr 224/17) | str. 101

Bogumił Pahl, Opodatkowanie stacji elektroenergetycznej | str. 107

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 7 lutego 2018 r. (I SA/Ol 935/17) | str. 107

Marcin Rulka, Procedura konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego | str. 122

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 30 sierpnia 2016 r. (III SA/Wr 777/16) | str. 122

Tomasz Wołowiec, Zaliczenie nadpłaty powstałej w podatku od nieruchomości na poczet zobowiązań podatkowych dla których właściwy jest inny organ podatkowy | str. 130

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 kwietnia 2016 r. (II FSK 79/16) | str. 130

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty