Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
94,50 94,50
Cena regularna: 105,00
105,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Lista recenzentów glos publikowanych w 2019 r. | str. 7

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Odpowiedzialność finansowa jednostek samorządu terytorialnego za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (omówienie: Mirosław Stec) | str. 8

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. (K 4/17) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

Przyznanie świadczenia wychowawczego cudzoziemcowi, którego dziecko jest
...

Lista recenzentów glos publikowanych w 2019 r. | str.  7

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Odpowiedzialność finansowa jednostek samorządu terytorialnego za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (omówienie: Mirosław Stec) | str. 8

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. (K 4/17) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

Przyznanie świadczenia wychowawczego cudzoziemcowi, którego dziecko jest obywatelem polskim (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 32

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 15 października 2019 r. (SKO 4318/968/19)  | str. 33

Odmowa ustalenia warunków zabudowy z uwagi na brak wystarczającej infrastruktury drogowej dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej planowanej zabudowy (omówienie: Magdalena Raguszewska)  | str. 39

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 7 listopada 2019 r. (SKO 4122/452/19) | str. 40

Zaświadczenie potwierdzające pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 47

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu 26 listopada 2019 r. (SKO 4401/97/19) | str. 47

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta z powodu naruszenia zakazu zasiadania w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 54

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lipca 2019 r. (II OSK 1425/19) | str. 54

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – władztwo planistyczne (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 72

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 20 listopada 2019 r. (II SA/Kr 796/19) | str. 72

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Wieloletnia prognoza finansowa (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 77

Uchwała nr 6/20/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 27 lutego 2019 r. | str. 77

Absolutorium (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 80

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 20 grudnia 2016 r. (I SA/Łd 875/16) | str. 80

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 listopada 2019 r. (I GSK 1437/18) | str. 84

Uchwała nr 88/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 22 lipca 2019 r. | str. 86

Emisja obligacji (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 89

Uchwała nr 18/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 5 czerwca 2019 r. | str. 89

Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 91

Uchwała nr 21/31/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 22 lipca 2019 r. | str. 91

Gospodarka śmieciowa – dopłaty z budżetu (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 93

Uchwała nr XXVI.208.K.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 24 września 2019 r. | str. 93

Uchwała nr KI-411/208/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 4 września 2019 r. | str. 96

Uchwała nr 3731/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 6 sierpnia 2019 r.  | str. 97

GLOSY

Igor Zachariasz, Pomnik przyrody jako obszarowa forma ochrony przyrody | str. 100

Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2018 r. (II OSK 2264/17) | str. 100

Paweł Daniel, Ustalenie lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji towarzyszących w zakresie liczby miejsc parkingowych oraz obowiązku zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej  | str. 108

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 września 2019 r. (II OSK 2174/19) | str. 108

Maciej P. Gapski, Ewa Kwiatek-Sokołowska, Przedawnienie zobowiązania do zwrotu dotacji oświatowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem | str. 115

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 września 2018 r. (I GSK 2583/18) | str. 115

Marcin Rulka, Nieważność uchwały podjętej przez organ wykonawczy powiatu wybrany niezgodnie z prawem | str. 124

Glosa częściowo aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 listopada 2017 r. (I OSK 1768/17)  | str. 124

Tomasz Wołowiec, Pojęcie względów technicznych a stawki podatku od nieruchomości | str. 133

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 czerwca 2019 r. (II FSK 1903/17) | str. 133

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty