Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
86,40 86,40
Cena regularna: 96,00
96,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Uchwały spółki wodnej i stwierdzenie ich nieważności (omówienie: Mirosław Stec) | str. 7

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2017 r. (SK 49/13) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Zgodność decyzji o warunkach zabudowy z przepisami odrębnymi - wykonanie obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego
...
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Uchwały spółki wodnej i stwierdzenie ich nieważności (omówienie: Mirosław Stec) | str. 7

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2017 r. (SK 49/13) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Zgodność decyzji o warunkach zabudowy z przepisami odrębnymi - wykonanie obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 32

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie 10 lutego 2017 r. (SKO.ZP/415/424/2016) | str. 34

Wniosek o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej skanu aktu notarialnego (omówienie: Barbara Michalak) | str. 40

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 kwietnia 2017 r. (SKO 4541/56/17) | str. 41

Świadczenie wychowawcze dla cudzoziemca (omówienie: Robert Raguszewski) | str. 44

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 5 kwietnia 2017 r. (SKO 4318/47/17) | str. 45

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 49

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 22 marca 2017 r. (SKO 4401/12/17) | str. 50

WOJEWODOWIE

Sprawy proceduralne

Dopuszczalność drogi sądowej w przypadku zakwestionowania przez osobę fizyczną orzeczenia (zarządzenia) nadzorczego prezydenta miasta wstrzymującego wykonanie uchwały organu stanowiącego dzielnicy (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 57

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 września 2016 r. (II OSK 1898/16) | str. 58

Tryb doręczania uchwał i zarządzeń organowi nadzoru (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 61

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2017 r. (II OSK 459/17) | str. 61

Współdziałanie organów jednostki samorządu terytorialnego z innymi organami (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 68

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 26 kwietnia 2017 r. (nr NK-N.4131.55.1.2017.MS6) | str. 68

Uchwała w sprawie planu miejscowego a naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 71

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 kwietnia 2017 r. (II OSK 2039/15) | str. 71

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Gospodarka finansowa

Realistyczność wieloletniej prognozy finansowej (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 83

Uchwała nr 2105/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 25 maja 2017 r. | str. 83

Uchwała nr III/392/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 6 lutego 2017 r. | str. 85

Subrogacja (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 88

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 stycznia 2017 r. (II GSK 1205/15) | str. 88

Wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 96

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 29 listopada 2016 r. (I SA/Łd 856/16) | str. 96

Pożyczka dla fundacji i stowarzyszenia (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 101

Uchwała nr 14/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 21 kwietnia 2017 r. | str. 101

Zwolnienie w podatku od nieruchomości (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 103

Uchwała nr 2/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 4 stycznia 2017 r. | str. 103

GLOSY

Tomasz Szewc, Prawotwórczy charakter uchwały o nadaniu nazwy ulicy | str. 105

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 10 grudnia 2014 r. (II SA/Rz 790/14) | str. 105

Jarosław Czerw, Prowadzenie obrad sesji rady gminy przez radnego seniora a legalność uchwał rady gminy podjętych w czasie takiej sesji | str. 109

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 13 lutego 2017 r. (III SA/Kr 1700/16) | str. 109

Jakub H. Szlachetko, Tryb rozpatrywania przez radę gminy uwag mieszkańców w sprawie projektów aktów planowania przestrzennego | str. 116

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 marca 2017 r. (II OSK 1922/15) | str. 116

Paweł Daniel, Pojęcie dochodu utraconego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci | str. 124

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 24 listopada 2016 r. (II SA/Po 774/16) | str. 124

Maria Grzymisławska-Cybulska, Operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego jako dowód w postępowaniu administracyjnym | str. 129

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 września 2016 r. (I OSK 2842/14) | str. 129

Wykaz aktów prawnych | str. 137

Skorowidz rzeczowy | str. 139

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Wstęp

Rozwiń Zwiń

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty