Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
90,00 90,00
Cena regularna: 100,00
100,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych (omówienie: Mirosław Stec) | str. 8

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 czerwca 2018 r. (K 53/16) | str. 9

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA

Opłata adiacencka z tytułu scalenia i podziału – pojęcie otrzymania nowych nieruchomości wydzielonych w wyniku scalenia i podziału (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 38

Decyzja
...

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych (omówienie: Mirosław Stec) | str. 8

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 czerwca 2018 r. (K 53/16) | str. 9

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA

Opłata adiacencka z tytułu scalenia i podziału – pojęcie otrzymania nowych nieruchomości wydzielonych w wyniku scalenia i podziału (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 38

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 9 października 2017 r. (SKO 4115/27/17) | str. 39

Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia – kontrola raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na chowie trzody chlewnej (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 45

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 20 marca 2018 r. (SKO 4136/4/18) | str. 46

WOJEWODOWIE

Sprawy proceduralne gminy

Domniemanie kompetencji prawodawczej rady gminy (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 71

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 21 marca 2018 r. (II SA/Gd 795/17) | str. 71

Ograniczenie radnych w prowadzeniu działalności gospodarczej – wygaśnięcie mandatu radnego (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 78

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 października 2017 r. (II OSK 2120/17) | str. 78

Zakres delegacji do podjęcia uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 85

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 27 września 2017 r. (WN-II.4131.1.57.2017) | str. 85

Sprawy proceduralne powiatu

Wymóg zasięgnięcia opinii kuratora oświaty przy nowelizacji uchwały rady powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 88

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2018 r., IV SA/Wr 816/17 | str. 88

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Dotacje

Dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 93

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 21 listopada 2017 r. (I SA/Łd 951/17) | str. 93

Dotacje dla spółek wodnych (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 100

Uchwała nr 21/1232/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 25 października 2017 r.  | str. 100

Dotacje oświatowe (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 104

Uchwała nr KI–411/16/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 3 stycznia 2018 r.  | str. 104

GLOSY

Paweł Daniel, Wyłączenie gminy z obowiązku płacenia podatku VAT przy realizacji niektórych zadań w zakresie edukacji | str. 107

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 9 czerwca 2017 r. (I FSK 1271/15) | str. 107

Adam Ostapski, Rozumienie zwrotu „od dnia wydania orzeczenia” użytego w art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych | str. 114

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 9 maja 2018 r. (IV SA/Wr 155/18) | str. 114

Marcin Rulka, Procedura wyboru sołtysa w przypadku jednego kandydata | str. 119

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 22 marca 2018 r. (III SA/Gd 97/18) | str. 119

Robert Suwaj, Możliwość zaskarżenia części decyzji w odwołaniu | str. 126

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października 2016 r. (II GSK 712/15)  | str. 126

Tomasz Wołowiec, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli infrastruktury portowej | str. 131

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 18 listopada 2015 r. (I SA/Sz 973/15) | str. 131

Wykaz aktów prawnych | str. 139

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty