Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
83,70 83,70
Cena regularna: 93,00
93,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Podział gminy na okręgi wyborcze (omówienie: Mirosław Stec) | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 kwietnia 2016 r. (P 5/14) | str. 5

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Stwierdzenie nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu - po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja
...
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Podział gminy na okręgi wyborcze (omówienie: Mirosław Stec) | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 kwietnia 2016 r. (P 5/14) | str. 5

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Stwierdzenie nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu - po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 r. (P 46/13) (omówienie: Dariusz Kozłowski) | str. 38

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 10 marca 2016 r. (SKO.GN/4160/69/2015) | str. 40

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - POWIAT

Zatrzymanie prawa jazdy z powodu przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 46

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 1 marca 2016 r. (SKO 4142/23/16) | str. 52

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Brak podstaw do podejmowania przez radę gminy przepisów porządkowych w sprawie likwidacji roślin z gatunku Barszcz Sosnowskiego (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 59

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 18 listopada 2015 r. (II SA/Wr 590/15) | str. 60

"Dzień roboczy" w rozumieniu przepisów dotyczących opłat za parkowanie (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 68

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 2 czerwca 2015 r. (II SA/Op 143/15) | str. 68

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 3 września 2015 r. (II SA/Bk 397/15) | str. 74

Sprawy własnościowe, gospodarka gruntami i planowanie przestrzenne

Wymagania proceduralne uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 80

Rozstrzygnięcie Wojewody Dolnośląskiego z 4 marca 2016 r. (NK-N. 4131.140.1.2016.SP1) | str. 80

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Konsultacje społeczne a budżet obywatelski (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 84

Uchwała nr KI-411/349/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 23 września 2015 r. | str. 84

Tryb rozliczenia dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 89

Uchwała nr 3512/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 12 sierpnia 2015 r. | str. 89

Uchwała nr 163/2015 Kolegium Regionalne Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 29 lipca 2015 r. | str. 91

Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 95

Uchwała nr 16/982/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 19 sierpnia 2015 r. | str. 95

Metoda ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 9 lipca 2015 r. (I Sa/Rz 499/15) | str. 98

GLOSA

Iwona Sierpowska, Wsteczne ustalanie uprawnień do zasiłku stałego | str. 104

Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r. (SK 19/14) | str. 104

Kamilla Grobicka-Madej, Stopniowa likwidacja szkoły | str. 109

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 października 2014 r. (I OSK 1096/13) | str. 109

Marcin Rulka, Tryb wyboru dyrektora szkoły | str. 114

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 26 sierpnia 2015 r. (III SA/Kr 609/15) | str. 114

Jakub Jan Zięty, Komunalna spółka kapitałowa a formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji zadań publicznych | str. 121

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lipca 2015 r. (II OSK 2974/13) | str. 121

Elżbieta Klat-Górska, Nieodpłatnie nabycie prawa własności działki gruntu na podstawie art. 6 ustawy z 24.02.1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym | str. 129

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 października 2015 r. (I OSK 127/14) | str. 129

Wykaz aktów prawnych | str. 138

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Wstęp

Rozwiń Zwiń

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty