Facebook

Darmowa_dostawa_adaptacja_SPRING-3867_1920x60.jpg [55.23 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,10 89,10
Cena regularna: 99,00
99,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Dochody jednostek samorządu terytorialnego (omówienie: Mirosław Stec) | str. 8

Wyrok TK z 6 marca 2019 r. (K 18/17) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Udział w postępowaniu organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 34

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z
...

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Dochody jednostek samorządu terytorialnego (omówienie: Mirosław Stec) | str. 8

Wyrok TK z 6 marca 2019 r. (K 18/17) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Udział w postępowaniu organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 34

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 10 kwietnia 2019 r. (SKO 5141/2/19) | str. 34

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres poprzedzający zawarcie umowy dzierżawy gospodarstwa rolnego (omówienie: Krzysztof Okoń) | str. 54

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 24 października 2018 r. (SKO 4203/8/18) | str. 54

Przekształcenie udziałów w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności w sytuacji, gdy w księdze wieczystej widnieją zróżnicowane udziały w prawie użytkowania wieczystego i w prawie własności części wspólnych budynku, przysługujące poszczególnym właścicielom nieruchomości lokalowych (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 62

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 11 grudnia 2018 r. (SKO 4112/40/18) | str. 62

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów Określenie odległości miejsc sprzedaży napojów alkoholowych od miejsc chronionych (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 73

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 25 kwietnia 2019 r. (III SA/Kr 182/19) | str. 73

Określenie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 79

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 4 września 2019 r. (IV SA/Gl 582/18) | str. 79

Ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 89

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 4 kwietnia 2019 r. (II SA/Bk 38/19) | str. 89

Zarządzenie jako akt z zakresu administracji publicznej – władcza ingerencja w wolność działalności gospodarczej (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 92

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 13 marca 2019 (II SA/Łd 1112/18) | str. 92

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Zmiany w budżecie (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 105

Uchwała nr 14/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 3 kwietnia 2019 r. | str. 105

Gospodarka śmieciowa (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 107

Uchwała nr 1/2/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 17 stycznia 2019 r. | str. 107

Samobilansowanie się systemu odbioru odpadów (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 109

Uchwała nr 8/34/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 27 marca 2019 r. | str. 109

Uchwała nr 10/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 6 września 2018 r. | str. 112

Uchwała nr 1025/18 z 20 lutego 2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku | str. 113

GLOSY

Renata Cybulska, Informacja publiczna a prawo do prywatności na przykładzie projektu budowlanego | str. 115

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 14 października 2015 r. (II SAB/Gd 128/15) | str. 115

Paweł Daniel, Ocena oddziaływania stacji bazowej telefonii komórkowej na etapie postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę | str. 121

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 20 września 2018 r. (IV SA/Po 667/18) | str. 121

Justyna Mielczarek-Mikołajów, Michał Pietrek, Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne | str. 127

Glosa do wyroku NSA z 8 maja 2018 r. (I OSK 986/16) | str. 127

Tomasz Wołowiec, Opodatkowanie głębi dokowych podatkiem od nieruchomości | str. 135

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 19 grudnia 2017 r. (II FSK 3298/15) | str. 135

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty