Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
94,50 94,50
Cena regularna: 105,00
105,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 72h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego.

Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego.

Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA

Ustalenie przez organ drugiej instancji warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania gruntu rolnego na grunt leśny poprzez zalesienie (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 7

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 18 sierpnia 2020 r. (SKO 4122/186/18) | str. 8

Opiniowanie zezwolenia na zbieranie odpadów
...

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA

Ustalenie przez organ drugiej instancji warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania gruntu rolnego na grunt leśny poprzez zalesienie (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 7

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 18 sierpnia 2020 r. (SKO 4122/186/18) | str. 8

Opiniowanie zezwolenia na zbieranie odpadów w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 16

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 16 lipca 2020 r. (SKO 4133/24/20) | str. 17

Środowiskowe uwarunkowania realizacji instalacji radiokomunikacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne – kwalifikacja do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w kontekście zawartego w rozporządzeniu kwalifikacyjnym sformułowania „równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny” (omówienie: Magdalena Raguszewska)  | str. 20

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 23 września 2020 r. (SKO 4136/28/20)  | str. 24

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jako akt prawa miejscowego (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 37

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 kwietnia 2020 r. (II OSK 1699/19) | str. 37

Domniemanie właściwości rady gminy w przedmiocie deklaracji w sprawie powstrzymania „ideologii LGBT” (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 43

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14 lipca 2020 r. (III SA/Gl 15/20) | str. 43

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Zmiany w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 67

Uchwała nr 0102-325/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 21 września 2020 r. | str. 68

Uchwała nr 18/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 2 września 2020 r. | str. 72

Uchwała nr 264/XV/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 30 czerwca 2020 r. | str. 73

Absolutorium (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 76

Uchwała nr 114/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 października 2020 r. | str. 76

Dotacje celowe (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 79

Uchwała nr 31/119/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 31 lipca 2020 r. | str. 79

Uchwała nr 131/g111/D/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 28 kwietnia 2020 r. | str. 82

Uchwała nr 7/27/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 4 marca 2020 r. | str. 84

Uchwała nr 96/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 czerwca 2020 r. | str. 86

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) | str. 89

Uchwała nr 19/54/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 24 czerwca 2020 r. | str. 89

Uchwała nr 32/128/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 12 sierpnia 2020 r. | str. 92

Uchwała nr 288/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 6 października 2020 r. | str. 93

Uchwała nr 92/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 czerwca 2020 r. | str. 94

Uchwała nr 94/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 czerwca 2020 r. | str. 96

GLOSY

Paweł Daniel, Granice władztwa planistycznego gminy przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 99

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 31 stycznia 2020 r. (II SA/Po 890/19)  | str. 99

Aleksander Kwaśniak, Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy w przedmiocie „strefy wolnej od LGBT” | str. 105

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14 lipca 2020 r. (III SA/Gl 15/20)  | str. 105

Marcin Rulka, W sprawie dopuszczalności przyznania przewodniczącemu komisji powiatowej prawa do decydującego głosu w sytuacji „remisu” | str. 111

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 27 czerwca 2019 r. (III SA/Kr 66/19)  | str. 111

Tomasz Wołowiec, Opodatkowanie infrastruktury narciarskiej – wyciągów i kolejek linowych | str. 119

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lipca 2019 r. (II FSK 2693/17) | str. 119

Aleksander Hyżorek, Kształtowanie odpowiednich norm jakości powietrza jako podstawa do wprowadzenia ograniczeń w zakresie wykorzystywania instalacji grzewczych z wykorzystaniem paliw stałych  | str. 130

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 października 2019 r. (II OSK 2050/18) | str. 130

Warunki przyjmowania tekstów do druku | str. 140

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty