Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,10 89,10
Cena regularna: 99,00
99,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Pozbawienie dochodów samorządu województwa z tytułu usuwania drzew lub krzewów (omówienie: Mirosław Stec)  | str. 8

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2018 r. (K 34/16) | str. 10

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA

Zastrzeżenie dopełnienia określonych czynności w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze (omówienie: Magdalena Raguszewska)  | str. 25

Decyzja Samorządowego Kolegium
...

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Pozbawienie dochodów samorządu województwa z tytułu usuwania drzew lub krzewów (omówienie: Mirosław Stec)  | str. 8

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2018 r. (K 34/16)  | str. 10

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA

Zastrzeżenie dopełnienia określonych czynności w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze (omówienie: Magdalena Raguszewska)  | str. 25

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 października 2018 r. (SKO 4318/620/18)  | str. 26

Dostęp do informacji publicznej przetworzonej – ocena „szczególności dla interesu publicznego” (omówienie: Barbara Michalak)  | str. 31

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 23 października 2018 r. (SKO 4541/133/18)  | str. 32

Projekt budowlany jako przedmiot wniosku o udostępnienie informacji publicznej (omówienie: Barbara Michalak)  | str. 41

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 27 września 2018 r. (SKO 4541/139/18)  | str. 42

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – POWIAT

Piecza zastępcza – pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej a uchylenie decyzji przyznającej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (omówienie: Magdalena Raguszewska)  | str. 48

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 12 października 2018 r. (SKO 4314/54/18)  | str. 49

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Ustalenie w planie miejscowym zakazu grodzenia terenów zabudowy wielorodzinnej (omówienie: Gabriel Węgrzyn)  | str. 56

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 grudnia 2017 r. (II OSK 335/17)  | str. 56

Niedopuszczalność uzależnienia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od częstotliwości ich odbioru (omówienie: Tomasz Judecki)  | str. 63

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 20 września 2017 r. (I SA/Wr 699/17)  | str. 63

Obowiązek organu współdziałającego w ramach procedury planistycznej w wyborze właściwej formy współdziałania (omówienie: Tomasz Judecki)  | str. 72

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 23 października 2018 r. (II SA/Wr 527/18)  | str. 72

Granice dozwolonego zróżnicowania sytuacji prawnej emerytów i rencistów w zakresie przyznania uprawnień do ulgowych przejazdów komunikacją publiczną (omówienie: Tomasz Judecki)  | str. 76

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2018 r. (I GSK 548/18)  | str. 77

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Zasady wydawania aktów prawa miejscowego (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk)  | str. 85

Uchwała nr 6/ 11/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 7 marca 2018 r.  | str. 85

Zwolnienie z podatku od nieruchomości (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk)  | str. 88

Uchwała nr 14/30/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 23 maja 2018 r.  | str. 88

Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkaso (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk)  | str. 91

Uchwała nr 15/850/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 21 czerwca 2018 r.  | str. 91

Uchwała nr KI – 411/161/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 12 lipca 2018 r.  | str. 97

GLOSY

Paulina Bieś-Srokosz, Remigiusz Mazur, Zmiana danych ewidencji gruntów i budynków a wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za okres poprzedzający dzień aktualizacji danych ewidencyjnych  | str. 99

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 sierpnia 2017 r. (II FSK 1818/15)  | str. 100

Jan Ciechorski, Dopuszczalność powierzenia przez prezydenta miasta pełnienia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego  | str. 108

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 17 maja 2017r., II SA/Bd 1502/16  | str. 109

Paweł Daniel, Prawidłowo postawiony zarzut błędnej wykładni  | str. 117

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lipca 2018 r. (II OSK 1932/16)  | str. 117

Adam Ostapski, Kwestia dopuszczalności stwierdzenia – na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 in fine k.p.a. – nieważności decyzji administracyjnej, którą odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w oparciu o art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych  | str. 122

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 7 listopada 2018 r. (IV SA/Wr 329/18) | str. 122

Tomasz Wołowiec, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości stacji redukcyjno-pomiarowych gazu  | str. 127

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 14 września 2018 r. (I SA/Wr 668/15) | str. 127

Ewa Żołnierczyk, Opieka naprzemienna wynikająca z orzeczenia sądu a prawo do świadczenia wychowawczego  | str. 134

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzie z 27 lipca 2018 r. (II SA/Łd 427/18) | str. 134

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty