Facebook

Darmowa_dostawa_adaptacja_SPRING-3867_1920x60.jpg [55.23 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
86,40 86,40
Cena regularna: 96,00
96,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Prawo do "becikowego" (omówienie: Mirosław Stec) | str. 7

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2016 r. (SK 2/16) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Opłata skarbowa od dokumentu pełnomocnictwa substytucyjnego (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 27

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 24 października 2016 r. (SKO.Pod./4140/795/2016) | str. 28

Zmiana
...
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Prawo do "becikowego" (omówienie: Mirosław Stec) | str. 7

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2016 r. (SK 2/16) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Opłata skarbowa od dokumentu pełnomocnictwa substytucyjnego (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 27

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 24 października 2016 r. (SKO.Pod./4140/795/2016) | str. 28

Zmiana decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie obsługi komunikacyjnej inwestycji (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 32

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Krakowie z 30 września 2016 r. (1SKO.ZP/415/641/2016) | str. 34

Podatek od nieruchomości - działalność kulturalna a prywatna wytwórnia filmowa; twórca a producent (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 40

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 29 kwietnia 2016 r. (SKO.Pod./4140/347/2016) | str. 42

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - WOJEWÓDZTWO

Świadczenie wychowawcze - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 52

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z 18 maja 2016 r. (SKO Gd/1902/16) | str. 54

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Stosowanie przepisu art. 39 ust. 4 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 60

Uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 r. (II FPS 3/16) | str. 63

Powierzenie pełnienia obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 71

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 października 2016 r. (II OSK 125/15) | str. 71

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Zmiany w budżecie - rezerwa na zarządzanie kryzysowe (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 76

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 30 kwietnia 2015 r. (II SA/Go 176/15) | str. 76

Niestandardowe formy zadłużania się (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 81

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 kwietnia 2016 r. (II GSK 2904/15) | str. 81

Pomoc finansowa dla innej jednostki samorządu terytorialnego (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 88

Uchwała nr 18.193.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 23 sierpnia 2016 r. | str. 88

Dotacja na ochronę powietrza (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 91

Uchwała nr 17.183.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 2 sierpnia 2016 r. | str. 91

Stawki opłaty targowej (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 95

Uchwała nr 17.185.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 2 sierpnia 2016 r. | str. 95

GLOSY

Sławomir Czarnow, Rekompensata za koszty odzyskiwania należności - odszkodowanie czy sankcja? | str. 98

Glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2015 r. (III CZP 94/15) | str. 98

Michał Błachut, Delegowanie kompetencji do załatwiania spraw z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie art. 39 ust. 4 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym | str. 106

Glosa krytyczna do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 r. (II FPS 3/16) | str. 106

Marcin Rulka, W sprawie prawa zebrania wiejskiego do utajnienia swojego głosowania | str. 116

Glosa częściowo aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 28 kwietnia 2016 r. (II SA/Go 227/16) | str. 116

Maria Grzymisławska-Cybulska, Zarządzenie prezydenta miasta w sprawie zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego | str. 123

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 października 2016 r. (II SA/Wr 372/16) | str. 123

Bogumił Pahl, Wpływ prawa własności na kształt "podatkowej" definicji budowli | str. 131

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 czerwca 2016 r. (II FSK 3128/15) | str. 131

Wykaz aktów prawnych | str. 138

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Wstęp

Rozwiń Zwiń

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty