Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
53,10 53,10
Cena regularna: 59,00
59,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
Roman Chalimoniuk (1943-2014) | str. 5

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Orzeczenie niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane po nabyciu mandatu wójta jest zgodne z Konstytucją | str. 7

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 stycznia 2014 r. (K 51/12) | str. 9

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Brak podstaw do wyznaczenia organu właściwego do
...
Roman Chalimoniuk (1943-2014) | str. 5

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Orzeczenie niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane po nabyciu mandatu wójta jest zgodne z Konstytucją | str. 7

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 stycznia 2014 r. (K 51/12) | str. 9

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Brak podstaw do wyznaczenia organu właściwego do wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego | str. 33

Pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 7 października 2014 r. (SKO 4011/625/14) | str. 33

Nałożenie obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych w przypadku wydania zezwolenia na usunięcie drzew | str. 39

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 30 września 2014 r. (SKO 4131/38/14) | str. 39

Uprawnienie do zasiłku stałego osoby przebywającej w domu pomocy społecznej (art. 37 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej) | str. 44

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 września 2014 r. (SKO 4312/129/14) | str. 44

Zasiłek dla opiekuna - sposób ustalenia wysokości świadczenia i wysokości odsetek ustawowych | str. 47

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 9 września 2014 r. (SKO 4316/98/14) | str. 47

Odpowiedzialność solidarna w podatku rolnym w przypadku zwolnienia od podatku części gruntów na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym | str. 53

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 14 lipca 2014 r. (SKO 4011/405/14) | str. 53

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - POWIAT

Ustalenie opłaty dodatkowej w związku z rażącym naruszeniem warunków koncesji | str. 57

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 29 lipca 2014 r. (SKO 4123/7/14) | str. 57

Powiatowe centrum pomocy rodzinie | str. 60

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 27 stycznia 2014 r. (SKO 4314/1/14) | str. 60

Ustalenie dopuszczalnego poziomu hałasu | str. 64

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 24 lipca 2014 r. (SKO 4132/6/14) | str. 64

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów | str. 72

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - dopuszczalność zmiany zaległego świadczenia z pieniężnego na świadczenie rzeczowe lub usługę | str. 72

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 21 lipca 2014 r. (WN-II.4131.1.26.2014) | str. 72

Regulamin udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym - obowiązek uchwalenia zamkniętego katalogu form udzielania stypendium szkolnego | str. 75

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 8 maja 2014 r. (IV SA/Wr 826/13) | str. 75

Statut jednostki pomocniczej gminy - niedopuszczalność przyznania organowi uchwałodawczemu jednostki pomocniczej gminy kompetencji kontrolnych | str. 85

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 10 października 2014 r. (NK-3.4131.348.2014.EM) | str. 85

Zakres przedmiotowy uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne - zakaz modyfikacji ustawowego pojęcia "odpady komunalne" | str. 88

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 24 września 2014 r. (KN-I.4131.1.373.2014.22) | str. 88

Ustrój, organizacja powiatu i zakres kompetencji jej organów | str. 92

Uchwała w sprawie opłat za usunięcie pojazdów - niedopuszczalność określenia sposobu naliczania opłaty za każdą rozpoczętą dobę parkowania pojazdu na parkingu | str. 92

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 23 października 2014 r. (nr PN-II.4131.347.2014) | str. 92

Zakres przedmiotowy uchwały rady powiatu w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami powiatu | str. 94

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 1 sierpnia 2014 r. (PN-II.4131.284.2014) | str. 94

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania | str. 102

Wieloletnia prognoza finansowa | str. 102

Uchwała nr KI-411/157/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 4 czerwca 2014 r. | str. 102

Uchwała nr 226/XIII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 3 czerwca 2014 r. | str. 103

Uchwała nr KI-411/144/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 21 maja 2014 r. | str. 105

Gospodarka finansowa. Podatki, opłaty, kredyty, pożyczki, dotacje | str. 108

Dotacja dla PKP | str. 108

Uchwała nr 15.204.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 10 czerwca 2014 r. | str. 108

Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty | str. 110

Uchwała nr 1176/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 19 marca 2014 r. | str. 110

Uchwała nr 0102-113/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 22 maja 2014 r. | str. 115

Uchwała nr 86/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 6 maja 2014 r. | str. 118

Uchwała nr 9/494/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 29 kwietnia 2014 r. | str. 119

Gospodarowanie odpadami komunalnymi | str. 124

Uchwała nr 9/472/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 29 kwietnia 2014 r. | str. 124

Uchwała nr 23/147/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 16 lipca 2014 r. | str. 127

Opłaty za zajęcie pasa drogowego | str. 130

Uchwała nr XI/24/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 7 maja 2014 r. | str. 130

Opłata targowa | str. 132

Uchwała nr 258/p214/P/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 28 listopada 2013 r. | str. 132

Wykaz aktów prawnych | str. 134

Skorowidz rzeczowy | str. 137

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty