Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
53,10 53,10
Cena regularna: 59,00
59,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Brak zagwarantowania województwom zachowania istotnej części dochodów własnych do realizacji zadań własnych jest niezgodny z Konstytucją RP | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 r. (K 13/11) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Postępowanie w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - status strony i spółka prawa
...
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Brak zagwarantowania województwom zachowania istotnej części dochodów własnych do realizacji zadań własnych jest niezgodny z Konstytucją RP | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 r. (K 13/11) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Postępowanie w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - status strony i spółka prawa handlowego jako organ administracji publicznej | str. 42

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 6 maja 2014 r. (SKO 4138/29/14) | str. 42

Pojęcie "oddalenie powództwa alimentacyjnego" jako przesłanka przyznania zasiłku rodzinnego osobie samotnie wychowującej dziecko | str. 51

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 9 kwietnia 2014 r. (SKO 4315/49/14) | str. 51

Uznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane z uwagi na śmierć dłużnika alimentacyjnego | str. 55

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 9 kwietnia 2014 r. (SKO 4317/56/14) | str. 55

Postępowanie w sprawie obowiązku zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego | str. 58

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 24 marca 2014 r. (SKO 4317/47/14) | str. 58

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - WOJEWÓDZTWO

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - termin wydatkowania środków | str. 62

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z 12 czerwca 2014 r. (43.12/D-11/7/14) | str. 62

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - charakter umowy dotacyjnej | str. 68

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z 18 stycznia 2013 r. (405.426/F-18/7/12) | str. 68

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów | str. 73

Udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej przez gminę | str. 73

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 28 czerwca 2013 r. (NPII.4131.1.340.2013) | str. 73

Przesłanki odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków | str. 76

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 17 kwietnia 2014 r. (II SA/Wr 592/13) | str. 76

Obowiązek uwzględnienia utworzonych jednostek pomocniczych przy podziale gminy na okręgi wyborcze | str. 85

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 31 października 2012 r. (NPII.4131.1.480.2012) | str. 86

Obligatoryjne elementy rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi | str. 88

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 9 stycznia 2013 r. (NPII.4131.1.23.2013) | str. 88

Ustrój, organizacja powiatu i zakres kompetencji jego organów | str. 91

Zakaz łączenia mandatu radnego rady powiatu z funkcją wicedyrektora w powiatowym zespole placówek socjoterapeutycznych | str. 91

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 września 2013 r. (II OSK 1781/13) | str. 91

Przesłanka zwolnienia z zakazu zajmowania określonych stanowisk w organach spółek przez osoby pełniące funkcje publiczne, zgłoszone do objęcia stanowisk w organach spółek przez jednostki samorządu terytorialnego - zachowanie formy pisemnej zgłoszenia | str. 96

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 kwietnia 2014 r. (II OSK 637/14) | str. 97

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania | str. 102

Zmiany w budżecie | str. 102

Uchwała nr 12.182.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 29 kwietnia 2014 r | str. 102

Uchwała nr VIII/1471/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 25 marca 2014 r | str. 104

Uchwała nr 1205/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 19 marca 2014 r | str. 106

Uchwała nr 225/XIII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 3 czerwca 2014 r | str. 106

Fundusz sołecki | str. 110

Uchwała nr 3.33.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 21 stycznia 2014 r | str. 110

Uchwała nr X.74.S.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 29 kwietnia 2014 r | str. 111

Uchwała nr 210/XII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 22 maja 2014 r | str. 112

Program naprawczy | str. 114

Uchwała nr VIII/1470/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 25 marca 2014 r | str. 114

Uchwała nr 10/59/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 7 marca 2014 r | str. 115

Przekazywanie zadań między jednostkami samorządu terytorialnego | str. 119

Uchwała nr 15.202.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 10 czerwca 2014 r | str. 119

Obligacje | str. 123

Uchwała nr 74/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 16 kwietnia 2014 r | str. 123

Gospodarka finansowa. Podatki, opłaty, kredyty, pożyczki, dotacje | str. 125

Utrzymanie czystości i porządku w gminach - opłaty | str. 125

Uchwały nr 1981/14 i 1982/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 6 maja 2014 r | str. 125

Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych | str. 127

Uchwała nr 044/g244/D/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 13 lutego 2014 r | str. 127

Uchwała nr 227/XIII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 3 czerwca 2014 r | str. 132

Uchwała nr 0102-78/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 6 kwietnia 2014 r | str. 134

Wykaz aktów prawnych | str. 137

Skorowidz rzeczowy | str. 139

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty