Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Hasła LEX

Popularne hasła

Likwidacja i zaprzestanie działalności a VAT

Likwidacja i zaprzestanie działalności przez przedsiębiorcę (zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych) nakłada na niego zobowiązania w zakresie podatku VAT. Reguluje je us...

Linia zabudowy

To linia określająca wymaganą lokalizację frontu zabudowy lub dopuszczalną lokalizację zabudowy nadziałce budowlanej. Linia zabudowy należy do grupy parametrów i wskaźników kształ...

List żelazny

List żelazny inaczej nazywany jest glejtem. Stanowi on pismo, w którym sąd zapewnia oskarżonego przebywającego za granicą, że nie zostanie tymczasowo aresztowany w przypadku spełni...

Lokalizacja zabudowy

To wyznaczenie i zatwierdzenie miejsca budowy budynku lub obiektu budowlanego lub też miejsce, w którym znajduje się już budynek lub obiekt budowlany. Lokalizacja zabudowy jest sz...

MIFID II

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) to regulacje dotyczące oferowania instrumentów finansowych, sposób dystrybucji produktów finansowych. Dyrektywa MIFID II, obow...