Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Hasła LEX

Popularne hasła

Ekstradycja

Ekstradycja polega na wydaniu przez państwo władzom innego państwa osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję. Wy...

Elewacja frontowa

Zwana też fasadą, to przednia część (ściana) budynku, położona od strony ulicy i posiadająca główne wejście, często najbardziej reprezentacyjna (zawierająca elementy dekoracyjne, a...

Elewacja zabudowy

Zwana też licem budynku, to zewnętrzna powierzchnia ściany budynku wraz ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami (balkonami, filarami, gzymsami itp.), inaczej mówiąc –zewnę...

Emerytury i renty z FUS

Emerytury i renty z FUS reguluje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dn. 17 grudnia 1998 r. Ustawa określa ogólne zasady przyznawania tych świadczeń...

Emerytury pomostowe

Emerytura pomostowa jest świadczeniem pieniężnym. Przysługuje ona niektórym pracownikom, którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze spełniając jed...

Europejska Konwencja Praw Człowieka

Europejska konwencja praw człowieka (właściwa, pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ang. Convention for the Protection of Human Rights and Fund...

Europejska infrastruktura krytyczna

Europejska Infrastruktura Krytyczna to nowe zagadnienie, które związane jest z zarządzaniem kryzysowym, wprowadzone do polskiego systemu prawa na skutek implementacji dyrektywy Rad...

Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji i Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich ma na celu spowodować, aby te regiony w UE były w stanie sprostać wielu nowym wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym oraz społecznym, jaki...

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) to fundusz, którego celem  jest wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Cel ten ma być realizowany po...