Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Hasła LEX

Popularne hasła

Eksmisja

Eksmisja to usunięcie kogoś z zajmowanego lokalu lub nieruchomości na podstawie wyroku sądowego lub decyzją właściwych władz administracyjnych. To wszystkie czynności podejmowane w...

Eksperyment procesowy

Kodeks Postępowania Karnego w art. 211 przewiduje możliwość przeprowadzenia eksperymentu procesowego w celu weryfikacji i wyjaśnienia istotnych dla sprawy okoliczności. Eksperyment...

Ekstradycja

Ekstradycja polega na wydaniu przez państwo władzom innego państwa osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję. Wy...

Elewacja frontowa

Zwana też fasadą, to przednia część (ściana) budynku, położona od strony ulicy i posiadająca główne wejście, często najbardziej reprezentacyjna (zawierająca elementy dekoracyjne, a...

Elewacja zabudowy

Zwana też licem budynku, to zewnętrzna powierzchnia ściany budynku wraz ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami (balkonami, filarami, gzymsami itp.), inaczej mówiąc –zewnę...

Emerytury i renty z FUS

Emerytury i renty z FUS reguluje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dn. 17 grudnia 1998 r. Ustawa określa ogólne zasady przyznawania tych świadczeń...

Emerytury pomostowe

Emerytura pomostowa jest świadczeniem pieniężnym. Przysługuje ona niektórym pracownikom, którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze spełniając jed...

Epidemie

Epidemie to wystąpienia większej niż zwykle liczby zachorowań na daną chorobę zakaźną w określonym czasie i na określonym terenie. Według polskiego prawa o wystąpieniu epidemii świ...

Europejska Konwencja Praw Człowieka

Europejska konwencja praw człowieka (właściwa, pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ang. Convention for the Protection of Human Rights and Fund...

Europejska infrastruktura krytyczna

Europejska Infrastruktura Krytyczna to nowe zagadnienie, które związane jest z zarządzaniem kryzysowym, wprowadzone do polskiego systemu prawa na skutek implementacji dyrektywy Rad...