Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Hasła LEX

Popularne hasła

Dokumenty pobytowe cudzoziemca

Cudzoziemcami, w rozumieniu prawa międzynarodowego, są osoby mające obce obywatelstwo lub bezpaństwowcy. Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach kartę pobytu wyd...

Dokumenty urzędowe

Dokumentem urzędowym jest dokument, który jest sporządzony w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej w zakresie ich działania. Forma oraz treść dokumentu...

Domniemanie niewinności

Dopóki wina oskarżonego nie zostanie udowodniona zgodnie z zasadami prawa i nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem skazującym, zgodnie z zasadą domniemania niewinności, oska...

Domniemanie prawne

Z domniemaniem prawnym mamy do czynienia wtedy, gdy prawo nakazuje podmiotowi uznać za istniejący jakiś fakt, jeśli został udowodniony inny fakt, mimo iż nie ma pewności co do tego...

Dostęp do drogi publicznej

W planowaniu przestrzennym przez dostęp do drogi publicznej należy rozumieć zarówno bezpośredni dostęp do tej drogi, jak i dostęp przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpo...