Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Hasła LEX

Popularne hasła

Dyżur pracowniczy

Dyżur pracowniczy to czas, w którym pracownik, na polecenie pracodawcy, pozostaje w gotowości do wykonywania pracy poza normalnymi godzinami wynikającymi z umowy o pracę. O ile pod...

Dział spadku

Dział spadku polega na określeniu wartości majątku wchodzącego w skład spadku oraz jego podziale pomiędzy spadkobiercami. Na czym polega dział spadku? Dział spadku powoduje zakoń...

Dział spadku i zniesienie współwłasności w PCC

Zagadnienia dotyczące opodatkowania umowy o zniesienie współwłasności lub o dział spadku zostały uregulowane w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W myśl polskieg...

Działalność lecznicza

Działalność lecznicza to zapewnienie klientom świadczeń zdrowotnych, które mają na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawę zdrowia. Działalność lecznicza może m.in. po...

Działy administracji rządowej

Działy administracji rządowej to organy pełniące funkcje administracyjne na poziomie centralnym i wojewódzkim. Dział administracji jest pojęciem konstytucyjnym (art. 149 Konstytucj...

Działy specjalne produkcji rolnej

Działy specjalne produkcji rolnej stanowią rodzaje upraw lub produkcji rolnej, które są przyjęte na użytek podatkowy w ustawach o PIT i CIT. Szczegóły reguluje ustawa o ubezpi...

Dzieciobójstwo

Dzieciobójstwo jest uśmierceniem własnego dziecka. Według prawa sprawcą dzieciobójstwa może być tylko i wyłącznie matka dziecka, która określana jest podmiotem czynnym przestępstwa...

Dziedzictwo kulturowe

To ogół dorobku materialnego i niematerialnego (duchowego) społeczeństw (narodów i środowisk) dotyczący nauki, sztuki, architektury, oświaty, techniki, wytworzony w trakcie rozwoju...

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe to dziedziczenie zgodnie z przepisami prawa spadkowego, w przypadku, gdy spadkodawca nie zostawił testamentu. Nazwa dziedziczenia ustawowego pochodzi stąd, ż...