Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Hasła LEX

Popularne hasła

Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji i Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich ma na celu spowodować, aby te regiony w UE były w stanie sprostać wielu nowym wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym oraz społecznym, jaki...

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) to fundusz, którego celem  jest wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Cel ten ma być realizowany po...

Europejski Obszar Gospodarczy

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) (z ang. European Economic Area, w skrócie EEA) jest strefą wolnego handlu. Do Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii E...

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) jest organem sądowym Europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC) z siedzibą w Strasburgu. Konwencję tą stanowi umowa regionalna dotycząca...

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF, fr. L’Office européen de lutte antifraude) to instytucja utworzona przez Komisję Europejską 28 kwietnia 1999.  Celem...

Europejski nakaz aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) bywa nazywany uproszoną ekstradycją; obowiązuje pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Umożliwia aresztowanie i wydanie do macierzystego kraju osob...

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków to zbiór danych dotyczących nieruchomości, działek, granic oraz rodzajów gleb, a w sposób wtórny –także zbiór informacji na temat właścicieli oraz posi...

Ewidencja partii politycznych

Ewidencja partii politycznych jest publicznym rejestrem partii politycznych. Zasady jego prowadzenia są uregulowane w ustawie z dn. 17 czerwca 1997 o partiach politycznych. Podmiot...