Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Hasła LEX

Popularne hasła

Mały świadek koronny

Mały świadek koronny to instytucja określana przez art. 60 § 3 Kodeksu karnego. Ma zastosowanie do osoby sprawcy, która z co najmniej dwiema innymi osobami brała udział w popełnien...

Małżeństwo

Małżeństwo to legalny i kulturowo uznany związek dwóch osób. Na mocy małżeństwa ustanawiane są prawa i obowiązki pomiędzy małżonkami oraz ich dziećmi. Instytucja małżeństwa jawi si...

Media

Przez media w znaczeniu potocznym należy rozumieć elektryczność, gaz,Więcej sprawdź w publikacji  

Mediacja w procesie cywilnym

Mediacja w sprawach cywilnych, jako instytucja, została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2005 roku. Mediacja jest sposobem na rozwiązywanie sporów, w których strony maj...

Mianowanie na stopień wojskowy

Warunki, tryb i sposób mianowania na stopnie wojskowe określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Nadanie...

Międzynarodowe postępowanie cywilne

Międzynarodowe postępowanie cywilne definiuje i reguluje Kodeks postępowania cywilnego. Jest to postępowanie prowadzone przed sądem krajowym. Jego międzynarodowy charakter sankcjon...