Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Hasła LEX

Popularne hasła

Mobbing

Mobbing to działania lub zachowania skierowane przeciwko pracownikowi lub bezpośrednio jego dotyczące. Polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu bądź zastraszaniu pracownika, s...

Modernizacja

Modernizacja to unowocześnienie, uwspółcześnienie, trwałe ulepszenie, np.istniejącego obiektu budowlanego, prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. Obejmuje ona prace zwi...

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Monitor Sądowy i Gospodarczy jest krajowym dziennikiem urzędowym, w którym zamieszczane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania c...

Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników jest jedną z funkcji zarządzania, procesem, który ma na celu taką zmianę zachowań pracowników, by ci przyczyniali się do osiągania wyznaczonych przez przeds...

Nadbudowa

Nadbudowa wchodzi w skład szeroko rozumianego pojęcia budowy, definiowanego jako wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu...

Nadużycie prawa podmiotowego

Nadużycie prawa podmiotowego to wykonywanie swojego prawa w sposób, który pozostaje w sprzeczności z przeznaczeniem tego prawa, z normami społeczno-gospodarczymi lub z ogólnie przy...