Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Hasła LEX

Popularne hasła

Hipoteka

Hipoteka to zabezpieczenie zapłaty długu na nieruchomości wpisane do księgi wieczystej. Zapis na hipotece jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela nieruchomości. Przedmiot h...

Historia państwa i prawa polskiego

Historia państwa i prawa polskiego to zagadnienia, które w kontekście historyczno-prawnym obejmują kierunki rozwoju prawa na ziemiach polskich. Dotyczą historii i zasad kształtując...

Hurtownie farmaceutyczne

Hurtownie farmaceutyczne są podmiotami, które dostarczają produkty lecznicze uprawnionym do ich zakupu placówkom: ogólnodostępnym aptekom, zakładom opieki zdrowotnej, punktom aptec...

Immisje

Jest to ujemne oddziaływanie na nieruchomość sąsiednią, w wyniku czynności wykonywanych z nieruchomości wyjściowej. Zgodnie z treścią art .144 k.c. właściciel nieruchomości powini...

Immunitet adwokacki

Immunitet adwokacki stanowi jedną z podstaw niezależności adwokatury. Adwokat przy wykonywaniu obowiązków służbowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez...

Immunitet sędziowski

Immunitet sędziowski to jedna z instytucji prawnych mająca zapewnić sędziom niezależność i niezawisłość. Oznacza, że sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani...

Informacje gospodarcze

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych określa zasady:udostępniania informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej;wym...

Informacje niejawne

Informacje niejawne to informacje, których nieuprawnione ujawnienie byłoby konsekwencją wyrządzenia szkody dla kraju. Dostęp do informacji niejawnych wymaga spełnienia określonych...