Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Hasła LEX

Popularne hasła

Handel ludźmi

Handel ludźmi, zwany też handlem żywym towarem to przestępstwo będące współczesną formą niewolnictwa. Za handel ludźmi mogą być uznane wyłącznie czynności sprawcze wskazane poniże...

Hipoteka

Hipoteka to zabezpieczenie zapłaty długu na nieruchomości wpisane do księgi wieczystej. Zapis na hipotece jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela nieruchomości. Przedmiot h...

Historia państwa i prawa polskiego

Historia państwa i prawa polskiego to zagadnienia, które w kontekście historyczno-prawnym obejmują kierunki rozwoju prawa na ziemiach polskich. Dotyczą historii i zasad kształtując...

Hurtownie farmaceutyczne

Hurtownie farmaceutyczne są podmiotami, które dostarczają produkty lecznicze uprawnionym do ich zakupu placówkom: ogólnodostępnym aptekom, zakładom opieki zdrowotnej, punktom aptec...

Immisje

Jest to ujemne oddziaływanie na nieruchomość sąsiednią, w wyniku czynności wykonywanych z nieruchomości wyjściowej. Zgodnie z treścią art .144 k.c. właściciel nieruchomości powini...

Immunitet adwokacki

Immunitet adwokacki stanowi jedną z podstaw niezależności adwokatury. Adwokat przy wykonywaniu obowiązków służbowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez...

Immunitet sędziowski

Immunitet sędziowski to jedna z instytucji prawnych mająca zapewnić sędziom niezależność i niezawisłość. Oznacza, że sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani...

Informacje gospodarcze

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych określa zasady:udostępniania informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej;wym...

Informacje niejawne

Informacje niejawne to informacje, których nieuprawnione ujawnienie byłoby konsekwencją wyrządzenia szkody dla kraju. Dostęp do informacji niejawnych wymaga spełnienia określonych...