Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Hasła LEX

Popularne hasła

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją powołaną do istnienia 14 grudnia 1994 poprzez ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Aktualnie jego działanie reguluje Ustawa o Bankow...

Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych

Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych reguluje art. 5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Bezpieczeństwo osobowe w ochronie inform...

Bezpieczeństwo publiczne

To ogół warunków (prawnych, społecznych, politycznych itp.) oraz instytucji, dzięki którym możliwa jest ochrona obywateli (życia, zdrowia, ich mienia) oraz suwerenności państwa i j...

Bezpieczeństwo żywności i żywienia

Bezpieczeństwo żywności i żywienia regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 28 stycznia 2002 r. WE 178/2002 i wprowadzająca oraz rozszerzająca je usta...

Bezpodstawne wzbogacenie

Bezpodstawne wzbogacenie to jedno ze źródeł odpowiedzialności cywilnej, które rozumie się jako korzyść majątkową uzyskaną niesłusznie, bez podstawy prawnej, kosztem innej osoby. Be...

Bierne prawo wyborcze

Bierne prawo wyborcze to tzw. prawo wybieralności, czyli prawo do kandydowania do organów państwowych. Uregulowane jest w artykule 99 oraz artykule 127 Konstytucji Rzeczpospolitej...

Biografie prawników

Biografia to specyficzny gatunek pisarski powstały jeszcze w starożytności, mogący mieć charakter naukowy, literacki lub popularyzatorski. Biografia to opis życia postaci autentycz...