Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Hasła LEX

Popularne hasła

Aport

Aport jest niepieniężnym wkładem, który wnoszony jest do spółki handlowej jako jej wartość majątkowa. Może mieć postać rzeczy lub niematerialnych praw. Wkład wniesiony aportem ozna...

Arbitraż międzynarodowy

Sądownictwo polubowne, czyli arbitraż to bardzo lubiana oraz uznawana forma rozstrzygania sporów na całym świecie. Jest to również alternatywa dla sądów powszechnych. Z instytucji...

Architekt

Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu architekta, to jest do dokonywania czynności polegających na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektó...

Architektura

Architektura pochodzi od łacińskiego słowa architectura i może być różnie definiowana. Po pierwsze, jest to zewnętrzny lub wewnętrzny wygląd obiektu lub grupy obiektów budowlanych,...

Archiwa

Archiwa są zbiorem akt oraz dokumentów zarówno urzędowych, jak i prywatnych, które powstały w związku z prowadzeniem szeroko pojętej działalności instytucjonalnej, prywatnej lub ro...

Astronautyka

Astronautyka, określana także jako kosmonautyka, jest zespołem różnego rodzaju dziedzin naukowych, które zajmują się planowaniem, przygotowaniem i realizowaniem lotów poza atmosfer...

Atomistyka

W ogólnym ujęciu atomistyka zajmuje się szerokim zakresem zagadnień związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej (jądrowej). Poddaje ona dogłębnej analizie sztuczny rozpa...

Audyt i controlling personalny

Controlling personalny jest wewnętrznym systemem zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie. Jego zadaniem jest analizowanie, ocenianie i monitorowanie procesów personalnych...

Audyt krajobrazowy

Jest to rejestr występujących w przestrzeni uwarunkowań i elementów przyrodniczych lub wytworów cywilizacji będących wynikiem działania czynników naturalnych lub człowieka. Jego c...