Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Hasła LEX

Popularne hasła

Arbitraż międzynarodowy

Sądownictwo polubowne, czyli arbitraż to bardzo lubiana oraz uznawana forma rozstrzygania sporów na całym świecie. Jest to również alternatywa dla sądów powszechnych. Z instytucji...

Architekt

Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu architekta, to jest do dokonywania czynności polegających na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektó...

Architektura

Architektura pochodzi od łacińskiego słowa architectura i może być różnie definiowana. Po pierwsze, jest to zewnętrzny lub wewnętrzny wygląd obiektu lub grupy obiektów budowlanych,...

Archiwa

Archiwa są zbiorem akt oraz dokumentów zarówno urzędowych, jak i prywatnych, które powstały w związku z prowadzeniem szeroko pojętej działalności instytucjonalnej, prywatnej lub ro...

Astronautyka

Astronautyka, określana także jako kosmonautyka, jest zespołem różnego rodzaju dziedzin naukowych, które zajmują się planowaniem, przygotowaniem i realizowaniem lotów poza atmosfer...

Audyt i controlling personalny

Controlling personalny jest wewnętrznym systemem zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie. Jego zadaniem jest analizowanie, ocenianie i monitorowanie procesów personalnych...

Audyt krajobrazowy

Jest to rejestr występujących w przestrzeni uwarunkowań i elementów przyrodniczych lub wytworów cywilizacji będących wynikiem działania czynników naturalnych lub człowieka. Jego c...