Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Hasła LEX

Popularne hasła

Biografie prawników

Biografia to specyficzny gatunek pisarski powstały jeszcze w starożytności, mogący mieć charakter naukowy, literacki lub popularyzatorski. Biografia to opis życia postaci autentycz...

Budowa

Pojęcie „budowa” jest określeniem wieloznacznym, zwłaszcza w potocznie i powszechnie stosowanym i rozumianym znaczeniu. W potocznym języku terminem „budowa” określa się prowadzenie...

Budownictwo

Budownictwo to dziedzina działalności technicznej, która obejmuje projektowanie oraz wszelkie techniki i technologie wznoszenia obiektów budowlanych. Dziedzina ta związana jest rów...

Budynek

Budynkiem jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Te trzy elementy musz...

Budżet państwa

Budżet państwa uchwalany jest przez Sejm na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej. Ustawa o finansach publicznych podkreśla, iż budżet państwa ma za zadanie określać: łączną kwo...

Celne prawo

Prawo celne to zespół norm, które regulują zasady i tryb przywozu towarów z zagranicy na dany obszar celny oraz wywozu towarów z obszaru celnego. Zawiera w swoim zakresie prawa i o...