Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Hasła LEX

Popularne hasła

Informatyzacja

Informatyzacja jest procesem wdrażania rozwiązań informatycznych, które stanowią rozwinięcie jakościowe komputeryzacji, rozszerzone o wymiar ludzko-organizacyjny, odznaczających si...

Inkasent podatkowy - pojęcie

Inkasentem podatkowym jest osoba pobierająca należności od podatnika. Może ją pełnić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej....

Inspektor nadzoru budowlanego

Administracja publiczna zajmująca się budownictwem działa w dwóch obszarach: administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Od dnia 1 stycznia 1999 r. nadzór budo...

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Instytucja nadzoru inwestorskiego została wprowadzona ustawą z dnia 6 maja 1981 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 1981 r. nr 12, poz. 57). Do wejścia w życie ustawy z...

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę