Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Hasła LEX

Popularne hasła

Inkasent podatkowy - pojęcie

Inkasentem podatkowym jest osoba pobierająca należności od podatnika. Może ją pełnić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej....

Inspektor nadzoru budowlanego

Administracja publiczna zajmująca się budownictwem działa w dwóch obszarach: administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Od dnia 1 stycznia 1999 r. nadzór budo...

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Instytucja nadzoru inwestorskiego została wprowadzona ustawą z dnia 6 maja 1981 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 1981 r. nr 12, poz. 57). Do wejścia w życie ustawy z...

Inwestor

Inwestor to osoba fizyczna lub prawna albo inna jednostka organizacyjna, która inicjuje podjęcie działalności budowlanej niezbędnej do realizacji zamierzonej inwestycji. W tym celu...

Inwestycje celu publicznego

Przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania oznaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym równie...

Inwestycje infrastrukturalne

To inwestycje, dzięki którym realizowane są obiekty i urządzenia o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb ludności w państwie lub regionie w zakresie transportu, łączności...