Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Hasła LEX

Popularne hasła

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) to instytucja, której zadaniem jest przygotowywanie i organizowanie zewnętrznego systemu oceniania.  Przykładowo egzamin ósmoklasisty czy...

Ciąg przestępstw

Ciąg przestępstw jest odmianą realnego zbiegu przestępstw. To wielość czynów zabronionych, które podejmuje sprawca i które są sterowane jego wolą. Ciąg przestępstw jest zdefiniowan...

Ciężar dowodu

Ciężar dowodu jest pojęciem odnoszącym się do prawa dowodowego; inaczej nazywany ciężarem udowodnienia (łac. onus probandi). W zasadniczej części jest zdominowany przez obowiązując...

Czas pracy

Czas pracy to czas, w którym pracownik jest obowiązany pozostawać w dyspozycji zakładu pracy w określonym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W Polsce jest określony w kodeks...