Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Hasła LEX

Popularne hasła

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Centralna ewidencja turystyki i pośredników turystycznych to baza prowadzona przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Obejmuje organizatorów turystyki i pośredników turystki, którzy...

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) to instytucja, której zadaniem jest przygotowywanie i organizowanie zewnętrznego systemu oceniania.  Przykładowo egzamin ósmoklasisty czy...

Ceny za usługi przewozowe

W polskim prawie jest przewidziana możliwość ustalenia maksymalnej wysokości ceny za usługi przewozowe, realizowane przez publiczny transport zbiorowy. Dokładne zasady ich ustalani...

Ciąg przestępstw

Ciąg przestępstw jest odmianą realnego zbiegu przestępstw. To wielość czynów zabronionych, które podejmuje sprawca i które są sterowane jego wolą. Ciąg przestępstw jest zdefiniowan...

Ciężar dowodu

Ciężar dowodu jest pojęciem odnoszącym się do prawa dowodowego; inaczej nazywany ciężarem udowodnienia (łac. onus probandi). W zasadniczej części jest zdominowany przez obowiązując...

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy to osoby przebywające na terenie danego państwa, niebędące jego obywatelami. Potocznie mianem cudzoziemców określa się jednak często wszystkich obcokrajowców, bez wzglę...