Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Hasła LEX

Popularne hasła

Czas służby w Służbie Wywiadu Wojskowego

Osoba, która zostaje przyjęta do służby wywiadu wojskowego mianuje się funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po ukończeniu służby przygotowawczej i uzyskaniu p...

Czasopisma specjalistyczne - definicja (VAT)

Czasopisma specjalistyczne zgodnie z ustawą VAT definiuje się  jako drukowane wydawnictwa periodyczne, które oznaczone są symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902....

Czyn ciągły

Czyn ciągły to rodzaj przestępstwa popełnionego na „raty". Stanowią go dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru. Sprawca...

Czynności procesowe w postępowaniu cywilnym

Czynności procesowe w postępowaniu cywilnym to uregulowane w przepisach prawa zachowania organu procesowego lub uczestnika procesu zmierzające do wywołania określonych skutków praw...

Czynności procesowe w procesie karnym

Czynności procesowe w procesie karnym są szczególnego rodzaju czynnościami prawnymi; stanowią część norm prawych, które zmierzają do zrealizowania prawa karnego materialnego. Czynn...

Czynności wykonywane przez spółdzielnie mieszkaniowe zwolnione z VAT

Czynności wykonywane przez spółdzielnie mieszkaniowe zwolnione z VAT zostały wymienione w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Zwolnione z podatku są czynności, które&nb...

Czynny żal

Złożenie czynnego żalu oznacza zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego przez osobę, która nie dopełniła ciążących na nim obowiązków celem uchronienia od kary. W myśl...

Czyny niedozwolone

Czyn niedozwolony (inaczej delikt cywilny) to, zgodnie z Kodeksem cywilnym, działanie lub zaniechanie, które prowadzi do powstania szkody. Czyny niedozwolone to: działania bezprawn...

Czyny nieuczciwej konkurencji - definicja

W myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Działanie to musi zagrażać lub naruszać...