Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Hasła LEX

Popularne hasła

Czas pracy

Czas pracy to czas, w którym pracownik jest obowiązany pozostawać w dyspozycji zakładu pracy w określonym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W Polsce jest określony w kodeks...

Czas pracy nauczycieli

Dokładny czas pracy nauczyciela został ujęty w art. 42. Karty Nauczyciela (ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4.). Według ściśle okr...

Czas służby w Służbie Wywiadu Wojskowego

Osoba, która zostaje przyjęta do służby wywiadu wojskowego mianuje się funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po ukończeniu służby przygotowawczej i uzyskaniu p...

Czasopisma specjalistyczne - definicja (VAT)

Czasopisma specjalistyczne zgodnie z ustawą VAT definiuje się  jako drukowane wydawnictwa periodyczne, które oznaczone są symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902....

Czeki

Czeki są dokumentami o ściśle określonej formie, traktowanymi jako papier wartościowy, który używany jest jako środek zapłaty. Wystawienie czeku można zatem określić jako płatność...

Czyn ciągły

Czyn ciągły to rodzaj przestępstwa popełnionego na „raty". Stanowią go dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru. Sprawca...

Czynności procesowe w postępowaniu cywilnym

Czynności procesowe w postępowaniu cywilnym to uregulowane w przepisach prawa zachowania organu procesowego lub uczestnika procesu zmierzające do wywołania określonych skutków praw...

Czynności procesowe w procesie karnym

Czynności procesowe w procesie karnym są szczególnego rodzaju czynnościami prawnymi; stanowią część norm prawych, które zmierzają do zrealizowania prawa karnego materialnego. Czynn...

Czynności wykonywane przez spółdzielnie mieszkaniowe zwolnione z VAT

Czynności wykonywane przez spółdzielnie mieszkaniowe zwolnione z VAT zostały wymienione w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Zwolnione z podatku są czynności, które&nb...

Czynny żal

Złożenie czynnego żalu oznacza zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego przez osobę, która nie dopełniła ciążących na nim obowiązków celem uchronienia od kary. W myśl...