Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Hasła LEX

Popularne hasła

Dotacje oświatowe

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotacja oświatowa dla placówki oświatowej niepublicznej oraz publicznej musi być przeznaczona na konkretne cele związane z procese...

Dowody w procesie cywilnym

Dowód w terminologii prawniczej nie ma jednolitej definicji. Najogólniej rzecz biorąc, jest to fakt w domniemaniu prawdziwy, służący za podstawę do wiary w prawdziwość lub nieprawd...

Dowody w procesie karnym

Dowody w procesie karnym to dopuszczalne przez prawo karne procesowe środki, które służą dokonaniu ustaleń mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Co może być, a co nie może...

Dozwolony użytek praw własności przemysłowej

Dozwolony użytek praw własności przemysłowej odnosi się do wytworów określonych przez ustawę z dn. 30 czerwca 2000 r Prawo własności przemysłowej. Mogą być nim objęte: wynalazek, z...

Drogi publiczne

Droga publiczna to droga użytku ogólnego, z której może korzystać każdy – zgodnie z jej przeznaczeniem, bądź z jej ograniczeniami i wyjątkami, które określa ustawa o drogach public...

Dyscyplina finansów publicznych

Dyscyplina finansów publicznych to stan pożądany wynikający z przestrzegania określonych przez ustawodawcę norm i zasad prawidłowej gospodarki finansowej środkami publicznymi. któr...

Dyscyplina wojskowa

Dyscyplina wojskowa wymaga od żołnierza przestrzegania zasad i przepisów dotyczących służby wojskowej oraz do wykonywania rozkazów i decyzji wydawanych w sprawach służbowych. Obowi...