Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Hasła LEX

Popularne hasła

Akt notarialny

W znaczeniu formalnym akt notarialny to forma dokumentu urzędowego sporządzona w drodze czynności przez notariusza, natomiast w znaczeniu materialnym to kwalifikowana forma czynnośc...

Akty stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego stanowi pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego. Rejestruje on stan cywilny osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń. Akt urodzenia, akt małżeńs...

Alimenty

Alimenty, zgodnie definicją pochodzącą z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, to środki utrzymania, które dostarcza osoba fizyczna na rzecz innych osób fizycznych. To regularne i obl...

Analiza i studia planistyczne

To ocena stanu zagospodarowania przestrzennego obszarów, aktualności aktów planowania przestrzennego, a także wskazanie uwarunkowań do aktów planistycznych. W zależności od szczebl...

Analiza urbanistyczna

Zwana też analizą urbanistyczno-architektoniczną to swoistego rodzaju rejestr cech zlokalizowanej (istniejącej) zabudowy oraz warunków zagospodarowania terenu (działek) w obszarze...

Apelacja

Apelacja jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Powodem składania apelacji jest niesatysfakcjonujące rozstrzygnięcie. Celem apelacj...

Aplikacja adwokacka

Aplikacja adwokacka jest praktyką prawnika, która przygotowuje do wykonywania zawodu adwokata. Czas trwania aplikacji adwokackiej wynosi 3 lata. Wymagania kandydata na aplikację a...

Aplikacja notarialna

Aplikacja notarialna jest formą szkolenia osób przygotowujących się do objęcia oraz wykonywania zawodu notariusza. Aplikacja notarialna ma za zadanie zapoznać absolwentów studiów p...

Aplikacja prokuratorska

Aplikacja ogólna to szkolenie wstępne prawników przygotowujących się do objęcia posady sędziego, prokuratora, asesora sądowego, asesora prokuratury, referendarza sądowego, asystent...

Aplikacja radcowska

Aplikacja radcowska to praktyka absolwenta studiów prawniczych, mająca na celu przygotować go do wykonywania zawodu radcy prawnego. Aplikacja pozwala zapoznać się z całokształtem p...

Aport

Aport jest niepieniężnym wkładem, który wnoszony jest do spółki handlowej jako jej wartość majątkowa. Może mieć postać rzeczy lub niematerialnych praw. Wkład wniesiony aportem ozna...