Facebook

Ostatnie dni wyprzedaży do -90%

Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2023 [209]

Pojedynczy numer

2/2023

Europejski Przegląd Sądowy
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Europejski Przegląd Sądowy Europejski Przegląd Sądowy Europejski Przegląd Sądowy
Już od 63 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

Numer 2 „Europejskiego Przeglądu Sądowego” jest numerem specjalnym, poświęconym orzecznictwu ETPC w Strasburgu i jego potencjalnemu oddziaływaniu w Polsce. Przedstawiona problematyka jest szeroka i różnorodna.

W NUMERZE TYM POLECAMY:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (K 6/21) dotyczący orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor, które rzekomo „nie istnieje”

prof. dr hab. Anna Wyrozumska – Uniwersytet Łódzki

W artykule analizie został poddany wyrok ETPC w głośnej sprawie Xero Flor z 2021 r. Analiza ta została dokonana pośrednio, poprzez przeprowadzoną z pasją, obszerną krytykę bulwersującego i zawstydzającego wyroku TK w sprawie K 6/21, będącego reakcją na powołany wyrok strasburski.

 

Proceduralna reakcja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na kryzys praworządności w Polsce

Magda Krzyżanowska-Mierzewska –

Numer 2 „Europejskiego Przeglądu Sądowego” jest numerem specjalnym, poświęconym orzecznictwu ETPC w Strasburgu i jego potencjalnemu oddziaływaniu w Polsce. Przedstawiona problematyka jest szeroka i różnorodna.

W NUMERZE TYM POLECAMY:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (K 6/21) dotyczący orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor, które rzekomo „nie istnieje”

prof. dr hab. Anna Wyrozumska – Uniwersytet Łódzki

W artykule analizie został poddany wyrok ETPC w głośnej sprawie Xero Flor z 2021 r. Analiza ta została dokonana pośrednio, poprzez przeprowadzoną z pasją, obszerną krytykę bulwersującego i zawstydzającego wyroku TK w sprawie K 6/21, będącego reakcją na powołany wyrok strasburski.

 

Proceduralna reakcja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na kryzys praworządności w Polsce

Magda Krzyżanowska-Mierzewska – radczyni prawna, emerytowana prawniczka w Sekretariacie Europejskiej Komisji Praw Człowieka i w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (1993–2018)

W artykule autorka przedstawia wyzwania, jakie stanęły przed ETPC w ostatnich latach w wyniku dużej liczby skarg indywidualnych składanych na naruszanie prawa do rzetelnego procesu sądowego w Polsce (art. 6 EKPC). Ta sytuacja wywołała potrzebę zastosowania w Trybunale strasburskim różnorodnych i często nowatorskich rozwiązań proceduralnych, mających na celu przyspieszenie i uproszczenie rozstrzygania spraw. To doprowadziło z jednej strony do wydania w 2021 i 2022 r. kilku głośnych wyroków ETPC, stwierdzających naruszenie przez Polskę art. 6 Konwencji, a z drugiej – do wydania przez polski TK wyroków dezawuujących wyroki trybunału strasburskiego.

 

Fedotova i inni przeciwko Rosji, czyli sformowanie europejskiego standardu nakazującego prawne uznanie związków monoseksualnych

prof. dr hab. Leszek Garlicki – Uniwersytet Warszawski

Wyrok Wielkiej Izby w sprawie Fedotova i inni przeciwko Rosji a podwyższony standard ochrony dla związków osób tej samej płci

Mateusz Wąsik – adwokat i doradca podatkowy

W styczniu 2023 r. wielka izba ETPC wydała wyrok w sprawie Fedotova i inni przeciwko Rosji. Wyrok ten stanowi rozwinięcie i podsumowanie dotychczasowej wieloletniej judykatury strasburskiej dotyczącej pozytywnych obowiązków państw-stron Konwencji uznania związków tworzonych przez osoby tej samej płci i wypracowania w prawie krajowym adekwatnych standardów ochrony tych osób, uwzględniających jednak margines oceny. Warto dodać, że w ETPC czekają na rozpoznanie analogiczne skargi z Polski. Duże zainteresowanie wyrokiem w sprawie Fedotova skłoniło kolegium redakcyjne EPS do przyjęcia propozycji dwóch autorów, reprezentujących różne pokolenia badaczy praw człowieka, szybkiego skomentowania tego orzeczenia na naszych łamach.

 

Niniejszy numer EPS zawiera także glosy do dwóch innych wyroków ETPC. Pierwszy z tych wyroków, dotyczący relacji między obrazą uczuć religijnych a wolnością wypowiedzi, został wydany w 2022 r. w budzącej zainteresowanie w naszym kraju sprawie Rabczewska przeciwko Polsce – zob. Jan Kulesza, Marcin Mrowicki, Obraza uczuć religijnych a wolność wypowiedzi – glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 15.09.2022 r., 8257/13, Rabczewska przeciwko Polsce

Drugi wyrok ETPC, Gawlik przeciwko Liechtenstein z 2021 r., jest poświęcony warunkom ochrony tzw. sygnalistów i relacji między granicami przysługującej im wolności słowa a ochroną innych interesów, w tym praw przedsiębiorców – zob. Jakub Bouhnouni, Uzasadniona podstawa prawdziwości twierdzeń a objęcie ochroną sygnalisty – uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 16.02.2021 r., 23922/19, Gawlik przeciwko Liechtenstein.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: KIK-6509 202302
ISSN: 1895-0396

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę