Facebook

Wakacyjna wyprzedaż | Ponad 300 książek w niższych cenach →

Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2023 [211]

Pojedynczy numer

4/2023

Europejski Przegląd Sądowy
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Europejski Przegląd Sądowy Europejski Przegląd Sądowy Europejski Przegląd Sądowy
Już od 63 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W KWIETNIOWYM NUMERZE „EUROPEJSKIEGO PRZEGLĄDU SĄDOWEGO” POLECAMY:

 

Podejście oparte na ryzyku a transfery danych osobowych do państw trzecich w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz praktyki organów nadzorczych

Krzysztof Wyderka

Obowiązki związane z przekazywaniem danych osobowych do państw trzecich od lat stanowią poważne wyzwanie dla uczestników obrotu gospodarczego. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-311/18, Schrems II, zmienił sytuację podmiotów uczestniczących w międzynarodowych transferach danych osobowych. Istotne znaczenie ma w tym kontekście również późniejsza praktyka organów nadzorczych. Stanowiska prezentowane przez organy ochrony danych państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejską Radę Ochrony Danych wzbudzają pewne wątpliwości z punktu widzenia wykładni przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (og...

W KWIETNIOWYM NUMERZE „EUROPEJSKIEGO PRZEGLĄDU SĄDOWEGO” POLECAMY:

 

Podejście oparte na ryzyku a transfery danych osobowych do państw trzecich w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz praktyki organów nadzorczych

Krzysztof Wyderka

Obowiązki związane z przekazywaniem danych osobowych do państw trzecich od lat stanowią poważne wyzwanie dla uczestników obrotu gospodarczego. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-311/18, Schrems II, zmienił sytuację podmiotów uczestniczących w międzynarodowych transferach danych osobowych. Istotne znaczenie ma w tym kontekście również późniejsza praktyka organów nadzorczych. Stanowiska prezentowane przez organy ochrony danych państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejską Radę Ochrony Danych wzbudzają pewne wątpliwości z punktu widzenia wykładni przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Celem artykułu jest weryfikacja praktyki organów ochrony danych dotyczącej w szczególności zastosowania podejścia opartego na ryzyku do międzynarodowych transferów danych osobowych.

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za sprzeczne z prawem unijnym orzeczenia sądowe z perspektywy prawa niemieckiego

dr Katarzyna Gębala

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości została sformułowana i następnie rozwinięta zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za szkody wyrządzone jednostce wskutek naruszenia prawa Unii Europejskiej. Odnosi się ona również do niezgodnych z prawem unijnym orzeczeń sądów ostatniej instancji. Ukształtowane w orzecznictwie Trybunału roszczenie odszkodowawcze może być dochodzone przez jednostkę przed sądem państwa członkowskiego zgodnie z regułami prawa krajowego. Pozostawienie w gestii sądów państw członkowskich rozstrzygania o tym żądaniu prowokuje pytanie dotyczące realizacji zasady odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone jednostce wskutek naruszenia prawa UE z perspektywy unormowań prawa wewnętrznego. Podjęta w artykule analiza koncentruje się na tym aspekcie problematyki kompensacji szkód spowodowanych sprzecznymi z prawem unijnym orzeczeniami sądowymi na przykładzie rozwiązań w systemie prawa niemieckiego.

 

O ne bis in idem w kontekście sankcji administracyjnych i karnych – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 26.02.2013 r., C-617/10, Åklagaren przeciwko Hansowi Åkerbergowi Franssonowi

dr hab. Agnieszka Grzelak – Akademia Leona Koźmińskiego

Omawiany wyrok ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla rozwoju współpracy państw członkowskich w sprawach karnych, lecz także dla całego systemu ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej. Poza interpretacją zasady ne bis in idem w kontekście zbiegu sankcji administracyjnych i karnych Trybunał odniósł się w nim bezpośrednio do zakresu stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, interpretując pojęcie stosowania prawa Unii Europejskiej w sposób, który wzbudził dyskusje w nauce prawa.

Ponadto w numerze:

Magdalena El-Hagin

Instrumenty indywidualnej ochrony konsumentów w dyrektywie o nieuczciwych praktykach handlowych. Fikcja standaryzacji?

 

dr Katarzyna Krupa-Lipińska

Charakter odróżniający dźwiękowych znaków towarowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

dr hab. Marek Zieliński, prof. UŚ

Pojęcie instytucji Unii Europejskiej w prawie Unii – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.07.2022 r., sprawy połączone C-59/18 i C-182/18, Republika Włoska i Comune di Milano przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 

Jan Denka

Delegowanie sędziów przez Ministra Sprawiedliwości – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.11.2021 r., sprawy połączone od C-748/19 do C-754/19, Postępowanie karne przeciwko WB i in.

 

dr hab. Jacek Skrzydło

dr hab. Jan Kulesza

Oplucie zdjęcia Putina a wolność wypowiedzi – glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 18.01.2022 r., 4161/13, Karuyev przeciwko Rosji

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: KIK-6509 202304
ISSN: 1895-0396

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Czasopismo dostępne
w LEX Czasopisma
Ten tytuł oraz 67 innych czasopism znajdziesz w elastycznej formule LEX.

Pierwszy miesiąc 50% taniej!
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę