Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
76,50 76,50
Cena regularna: 85,00
85,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Ico_Gray_11.gif [510 B] W kwietniowym numerze m.in.

Od niezapłaconego rachunku za prąd do prymatu prawa europejskiego – kulisy sprawy Costa przeciwko ENEL
Amedeo Arena

Mimo że wyrok w sprawie Costa przeciwko ENEL stanowi punkt wyjścia w większości opracowań na temat zasady pierwszeństwa prawa europejskiego, historia tego postępowania jest stosunkowo słabo znana.

Co skłoniło Flaminio Costę do wszczęcia postępowania przeciwko dostawcy prądu w sprawie rachunku w wysokości 1925 lirów (ok. 22 euro w 2020 r.)? Dlaczego Sąd Pokoju w Mediolanie zdecydował się włączyć w tak drobną sprawę zarówno włoski Sąd Konstytucyjny, jak i Trybunał Sprawiedliwości? Czemu oba te sądy wydały aż tak rozbieżne wyroki? Jak skończył się proces po wyroku z Luksemburga?

Na podstawie nieujawnionych w...

Ico_Gray_11.gif [510 B] W kwietniowym numerze m.in.

Od niezapłaconego rachunku za prąd do prymatu prawa europejskiego – kulisy sprawy Costa przeciwko ENEL
Amedeo Arena

Mimo że wyrok w sprawie Costa przeciwko ENEL stanowi punkt wyjścia w większości opracowań na temat zasady pierwszeństwa prawa europejskiego, historia tego postępowania jest stosunkowo słabo znana.

Co skłoniło Flaminio Costę do wszczęcia postępowania przeciwko dostawcy prądu w sprawie rachunku w wysokości 1925 lirów (ok. 22 euro w 2020 r.)? Dlaczego Sąd Pokoju w Mediolanie zdecydował się włączyć w tak drobną sprawę zarówno włoski Sąd Konstytucyjny, jak i Trybunał Sprawiedliwości? Czemu oba te sądy wydały aż tak rozbieżne wyroki? Jak skończył się proces po wyroku z Luksemburga?

Na podstawie nieujawnionych wcześniej dokumentów sądowych i wywiadów z niektórymi uczestnikami postępowań autor artykułu próbuje rzucić światło na mniej znane aspekty sprawy Costa przeciwko ENEL, na tle nacjonalizacji sektora energetycznego we Włoszech w szczytowym okresie zimnej wojny, a także dokonać oceny wkładu tego postępowania i jego „architekta”, Gian Galeazzo Stendardiego, w ukształtowanie się doktryny pierwszeństwa prawa europejskiego.


Pośrednictwo w zawieraniu umów najmu krótkoterminowego jako świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.12.2019 r., C-390/18, Airbnb Ireland
dr Agnieszka Jabłonowska

Wyrok C-390/18, Airbnb Ireland2, stanowi kontynuację orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości poświęconego kwalifikacji usług świadczonych przez operatorów platform internetowych na gruncie prawa Unii Europejskiej. Przedmiotem rozważań w analizowanej sprawie był model działalności Airbnb Ireland – dostawcy platformy elektronicznej umożliwiającej nawiązywanie kontaktu między gospodarzami oferującymi miejsca na wynajem a potencjalnymi gośćmi oraz zawieranie stosownych umów.

W swoim orzeczeniu Trybunał odróżnił badane usługi od modelu działalności spółki Uber, analizowanego w sprawach C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi3, i C-320/16, Uber France4. Według Trybunału Sprawiedliwości usługi świadczone przez Airbnb Ireland wchodzą w zakres „usług społeczeństwa informacyjnego”, o których mowa w dyrektywie 2000/31/WE5. W rezultacie państwa członkowskie mogą ograniczać swobodny przepływ takich usług tylko po spełnieniu określonych dyrektywą warunków.


„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Amedeo Arena
Od niezapłaconego rachunku za prąd do prymatu prawa europejskiego – kulisy sprawy Costa przeciwko ENEL | str. 4

Izabela Wróbel
Zakup szczepionek przeciw COVID-19 przez Unię Europejską a indywidualne umowy państw członkowskich z ich producentami lub dystrybutorami | str. 20

GLOSY

Agnieszka Jabłonowska
Pośrednictwo w zawieraniu umów najmu krótkoterminowego jako świadczenie
...

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Amedeo Arena
Od niezapłaconego rachunku za prąd do prymatu prawa europejskiego – kulisy sprawy Costa przeciwko ENEL | str. 4

Izabela Wróbel
Zakup szczepionek przeciw COVID-19 przez Unię Europejską a indywidualne umowy państw członkowskich z ich producentami lub dystrybutorami | str. 20

GLOSY

Agnieszka Jabłonowska
Pośrednictwo w zawieraniu umów najmu krótkoterminowego jako świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.12.2019 r., C-390/18, Airbnb Ireland | str. 33

Bartosz Wyżykowski
Wątpliwości wokół limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 26.03.2020 r., C-779/18, Mikrokasa S.A., Revenue Niestandaryzowan Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko XO | str. 40

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Mateusz Pilich
Prawo właściwe dla zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w unijnym prawie kolizyjnym – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 10.12.2015 r., C-350/14, Florin Lazar przeciwko Allianz SpA | str. 53

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Michalina Szpyrka) | str. 61

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (Robert Talaga) | str. 63

Table of contents

Rozwiń Zwiń

ARTICLES AND DISSERTATIONS

Amedeo Arena
From an Unpaid Electricity Bill to the Primacy of European Law: The Making of Costa v. ENEL | p. 4

Izabela Wróbel
Purchase of COVID-19 Vaccines by the European Union and Individual Agreements Between the Member States and Vaccine Producers or Distributors | p. 20

COMMENTARIES

Agnieszka Jabłonowska
Intermediation
...

ARTICLES AND DISSERTATIONS

Amedeo Arena
From an Unpaid Electricity Bill to the Primacy of European Law: The Making of Costa v. ENEL | p. 4

Izabela Wróbel
Purchase of COVID-19 Vaccines by the European Union and Individual Agreements Between the Member States and Vaccine Producers or Distributors | p. 20

COMMENTARIES

Agnieszka Jabłonowska
Intermediation in Short-Term Rental Contracts as Provision of Information Society Services. Commentary on Judgment of the Court of Justice of 19 December 2019, C-390/18, Airbnb Ireland | p. 33

Bartosz Wyżykowski
Doubts around the Limit of Non-Interest Costs of Consumer Credit. Commentary on Judgment of the CJEU of 26 March 2020, C-779/18, Mikrokasa S.A., Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty v. XO | p. 40

CASE LAW MILESTONES

Mateusz Pilich
The Law Applicable to Compensation for the Death of a Family Member in the EU Rules of Conflict of Laws. Introduction and Judgment of the Court of Justice of 10 December 2015, C-350/14, Florin Lazar v. Allianz SpA | p. 53

EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

Case law of the Supreme Court (Michalina Szpyrka) | p. 61

Case law of the Supreme Administrative Court (Robert Talaga) | p. 63

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty