Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2024 [220]

Pojedynczy numer

1/2024

Europejski Przegląd Sądowy
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Europejski Przegląd Sądowy Europejski Przegląd Sądowy Europejski Przegląd Sądowy
Już od 63 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W NUMERZE STYCZNIOWYM „EUROPEJSKIEGO PRZEGLĄDU SĄDOWEGO” POLECAMY:

 

Obecny stan debaty nad reformą ustroju Unii Europejskiej

prof. dr hab. Jan Barcz

Bezpośrednio po wejściu w życie Traktatu z Lizbony rozpoczął się kolejny etap dyskusji nad reformą Unii. Wpływ na to miał najpierw kryzys finansowy strefy euro, a następnie szereg istotnych okoliczności: kryzys migracyjny, pandemia, agresja Rosji Putina na Ukrainę, a ostatnio strategia rozszerzenia Unii. Propozycje zmian unijnych traktatów zawarte w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 22.11.2023 r. wpływają na dyskusję w sprawie reformy Unii, ale jej nie zamykają. Będzie ona trwała jeszcze wiele lat, a finalny rezultat musi być zaakceptowany przez wszystkie państw...

W NUMERZE STYCZNIOWYM „EUROPEJSKIEGO PRZEGLĄDU SĄDOWEGO” POLECAMY:

 

Obecny stan debaty nad reformą ustroju Unii Europejskiej

prof. dr hab. Jan Barcz

Bezpośrednio po wejściu w życie Traktatu z Lizbony rozpoczął się kolejny etap dyskusji nad reformą Unii. Wpływ na to miał najpierw kryzys finansowy strefy euro, a następnie szereg istotnych okoliczności: kryzys migracyjny, pandemia, agresja Rosji Putina na Ukrainę, a ostatnio strategia rozszerzenia Unii. Propozycje zmian unijnych traktatów zawarte w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 22.11.2023 r. wpływają na dyskusję w sprawie reformy Unii, ale jej nie zamykają. Będzie ona trwała jeszcze wiele lat, a finalny rezultat musi być zaakceptowany przez wszystkie państwa członkowskie. W artykule zamieszczono informacje, jaki jest obecny stan debaty, jakie znaczenie ma reforma UE przeprowadzona na mocy Traktatu z Lizbony i na czym polegają przedłożone propozycje rewizji traktatów.

 

W numerze znajdują się również dwie glosy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2.03.2023 r., C-432/21, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

W komentowanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości stwierdził naruszenie przez Polskę jej zobowiązań wynikających z unijnych przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt oraz ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia) oraz wymogów w zakresie zapewnienia możliwości zaskarżenia przez organizacje ochrony środowiska planów urządzenia lasu. Orzeczenie Trybunału stanowi istotny wkład nie tylko w kształtowanie standardów ochrony siedlisk i gatunków jako części dziedzictwa naturalnego Unii Europejskiej, lecz przede wszystkim w kształtowanie unijnego standardu w zakresie dostępu do sądu w sprawach ochrony środowiska, jako elementu prawa do skutecznej ochrony prawnej (sądowej), potwierdzonego w unijnym porządku prawnym w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Zob. Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2.03.2023 r., C-432/21, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej – prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet Łódzki

oraz

Gospodarka leśna prowadzona na podstawie dobrej praktyki leśnej oraz badanie legalności planów urządzenia lasu – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2.03.2023 r., C-432/21, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej – dr Mariusz Baran, Uniwersytet Jagielloński, dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

 

W numerze styczniowym znajduje się także pierwszy z prezentowanych w 2024 r. kamieni milowych poświęconych unijnemu prawu energetycznemu. Autorką komentarzy jest dr hab. Ilona Przybojewska – Centrum Prawa Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji UJ.

Zob. Znaczenie i zakres stosowania zasady solidarności energetycznej – komentarz i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15.07.2021 r., C-848/19 P, Republika Federalna Niemiec przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej (gazociąg OPAL) – dr hab. Ilona Przybojewska, Uniwersytet Jagielloński

W komentowanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości przyjął, że przyznane gazociągowi OPAL przez niemiecki organ regulacyjny, a zmodyfikowane przez Komisję Europejską wyłączenie tej infrastruktury spod zasady dostępu stron trzecich i regulacji taryfowej narusza zasadę solidarności energetycznej. Wyrok ten jest bardzo istotny z punktu widzenia kontrowersji dotyczących charakteru i znaczenia powinności realizacji unijnej polityki energetycznej „w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi”, którą dotychczas rozumiano raczej jako pewną wskazówkę polityczną aniżeli wiążącą zasadę. Rozstrzygnięcie to zawiera ważne ustalenia rzutujące na rekonstrukcję znaczenia i ustalenie zakresu zastosowania zasady solidarności energetycznej, a jednocześnie pozostawia otwarte pewne aspekty dotyczące powyższych kwestii.

 

Informacja o zawartości numeru i dostęp do niektórych tekstów

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/europejski-przeglad-sadowy-1-2024

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2024
Kod towaru: KIK-6509 202401
ISSN: 1895-0396

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę