Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 1/2021

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
66,60 66,60
Cena regularna: 74,00
74,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

W pierwszym numerze 2021 r. "Finanse Komunalne" przedstawiamy m.in.

 

Kamila Żmuda-Matan - radca prawny
Samorządowe jednostki obsługujące na gruncie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych

Celem artykułu jest analiza prawnoporównawcza zasad powierzenia samorządowej jednostce obsługującej zadań zakupowych w zakresie nabywania dostaw lub usług z przeznaczeniem dla zamawiających będących jednocześnie jednostkami obsługiwanymi, dokonana na gruncie obecnie obowiązujących regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych, w relacji do rozwiązań wprowadzonych nową ustawą – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1.01.2021 r. Samorządowa jednostka organizacyjna działająca jako jednostka obsługująca może obecnie realizować na rzecz jednostek obsługiwanych zadania z zakresu zamówień publicznych zarówno w obszarze pomocniczych dział...

W pierwszym numerze 2021 r. "Finanse Komunalne" przedstawiamy m.in.

 

Kamila Żmuda-Matan - radca prawny
Samorządowe jednostki obsługujące na gruncie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych

Celem artykułu jest analiza prawnoporównawcza zasad powierzenia samorządowej jednostce obsługującej zadań zakupowych w zakresie nabywania dostaw lub usług z przeznaczeniem dla zamawiających będących jednocześnie jednostkami obsługiwanymi, dokonana na gruncie obecnie obowiązujących regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych, w relacji do rozwiązań wprowadzonych nową ustawą – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1.01.2021 r. Samorządowa jednostka organizacyjna działająca jako jednostka obsługująca może obecnie realizować na rzecz jednostek obsługiwanych zadania z zakresu zamówień publicznych zarówno w obszarze pomocniczych działań zakupowych, jak i jako jeden z zamawiających wspólnie przygotowujący lub przeprowadzający postępowania (w tym zamawiający wyznaczony przez organ wykonawczy), w końcu zaś jako centralny zamawiający.

W kontekście powyższego analizie prawnoporównawczej poddano rozwiązania prawne wynikające z nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, a odnoszące się do działalności jednostek obsługujących.

 

Patrycja Szulin
Wpływ prawidłowej organizacji kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego na finanse jednostki

Dla jednostek sektora finansów publicznych obowiązek zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej został wprowadzony od 1.01.2010 r. Kontrola zarządcza nie jest ani synonimem kontroli wewnętrznej, ani też zbiorem sztywnych procedur, które mogłyby zostać przeniesione bezpośrednio do każdej jednostki sektora finansów publicznych.
W zamyśle ustawodawcy, ujawnionym w treści uzasadnienia do projektu ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, rolą kontroli zarządczej jest objęcie aktywnym zarządzaniem całości jednostki – nie tylko finansowej. To jest sedno kontroli zarządczej – to model zarządzania, który ma jednostkę wzmocnić i skupiać uwagę na każdym obszarze działalności, żadnego nie lekceważąc. Natomiast porządek, w jakim zostały ułożone standardy kontroli zarządczej, wyraźnie akcentuje rolę i znaczenie środowiska wewnętrznego dla prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

Maciej Kobak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
Materialna pomoc socjalna dla uczniów

Artykuł porusza problematykę materialnej pomocy socjalnej dla uczniów. Jego celem jest omówienie normatywnych rozwiązań kształtujących poszczególne rodzaje świadczeń, jakie uczeń może uzyskać w związku z trudnościami w dostępie do edukacji, spowodowanymi jego trudną sytuacją materialną. Analizie poddano warunki przyznania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Zaproponowano również rozwiązanie pozwalające na zrefundowanie kosztów poniesionych w związku z edukacją ucznia. Osobno poruszono kwestie procesowe, dotyczące trybu rozstrzygania, czy uczeń będzie miał prawo do omawianych świadczeń.

 

"Finanse Komunalne"  to dwumiesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana, zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Adam Czudec
Źródła finansowania zadań oświatowych a zdolności inwestycyjne samorządów gmin | str. 7

BUDŻET

Maciej Kobak
Materialna pomoc socjalna dla uczniów | str. 16

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Remigiusz Mazur
Wpływ przepisów Ordynacji podatkowej na sytuację prawną podmiotu zobowiązanego do zwrotu dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str. 30

Anna Magdalena Żmijewska
Ustalenie podstawy opodatkowania
...

ARTYKUŁY

Adam Czudec
Źródła finansowania zadań oświatowych a zdolności inwestycyjne samorządów gmin | str. 7

BUDŻET

Maciej Kobak
Materialna pomoc socjalna dla uczniów | str. 16

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Remigiusz Mazur
Wpływ przepisów Ordynacji podatkowej na sytuację prawną podmiotu zobowiązanego do zwrotu dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str. 30

Anna Magdalena Żmijewska
Ustalenie podstawy opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych w podatku od nieruchomości | str. 39

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Mateusz Winiarz
Proceduralne aspekty zamówień publicznych na książki | str. 51

Kamila Żmuda-Matan
Samorządowe jednostki obsługujące na gruncie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych | str. 60

NADZÓR I KONTROLA

Patrycja Szulin
Wpływ prawidłowej organizacji kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego na finanse jednostki | str. 71

VARIA

Indeks autorów publikacji w „Finansach Komunalnych” w 2020 r. | str. 78

Indeks rzeczowy publikacji w „Finansach Komunalnych” w 2020 r. | str. 79

Table of contents

Rozwiń Zwiń

ARTICLES

Adam Czudec
Sources of financing of educational tasks and investment capabilities of municipal authorities | p. 7

BUDGET

Maciej Kobak
Social material aid for pupils | p. 16

LOCAL TAXES AND CHARGES

Remigiusz Mazur
Impact of the provisions of the Tax Code on the legal situation of an entity obliged to return a
...

ARTICLES

Adam Czudec
Sources of financing of educational tasks and investment capabilities of municipal authorities | p. 7

BUDGET

Maciej Kobak
Social material aid for pupils | p. 16

LOCAL TAXES AND CHARGES

Remigiusz Mazur
Impact of the provisions of the Tax Code on the legal situation of an entity obliged to return a grant awarded from a local authority unit’s budget | p. 30

Anna Magdalena Żmijewska
Determining the tax base in property tax for fully depreciated structures | p. 39

PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

Mateusz Winiarz
Procedural aspects of the public procurement of books | p. 51

Kamila Żmuda-Matan
Local authority servicing units under the new Public Procurement Law | p. 60

SUPERVISION AND AUDIT

Patrycja Szulin
Impact of the correct organization of management control in a local authority unit on the unit’s finances | p. 71

VARIA

Index of authors of publications in ‘Municipal Finance’ in 2020 | p. 78

Index of publications in ‘Municipal Finance’ in 2020 | p. 79

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
kom.: + 48 662 224 361
e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Dorota
24-01-2018
Ocena: 5/5
Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Finanse Komunalne - Nr 4/2021

Finanse Komunalne - Nr 3/2021

Finanse Komunalne - Nr 2/2021

Finanse Komunalne - Nr 1/2021

Finanse Komunalne - Nr 6/2020

Finanse Komunalne - Nr 5/2020

Finanse Komunalne - Nr 4/2020

Finanse Komunalne - Nr 3/2020

Finanse Komunalne - Nr 2/2020

Finanse Komunalne - Nr 1/2020

Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

Finanse Komunalne - Nr 10/2019

Finanse Komunalne - Nr 9/2019

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

Finanse Komunalne - Nr 6/2019

Finanse Komunalne - Nr 5/2019

Finanse Komunalne - Nr 4/2019

Finanse Komunalne - Nr 3/2019

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

Finanse Komunalne - Nr 12/2018

Finanse Komunalne - Nr 11/2018

Finanse Komunalne - Nr 10/2018

Finanse Komunalne - Nr 9/2018

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

Finanse Komunalne - Nr 6/2018

Finanse Komunalne - Nr 5/2018

Finanse Komunalne - Nr 4/2018

Finanse Komunalne - Nr 3/2018

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

Finanse Komunalne - Nr 12/2017

Finanse Komunalne - Nr 11/2017

Finanse Komunalne - Nr 10/2017

Finanse Komunalne - Nr 9/2017

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

Finanse Komunalne - Nr 6/2017

Finanse Komunalne - Nr 5/2017

Finanse Komunalne - Nr 4/2017

Finanse Komunalne - Nr 3/2017

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

Finanse Komunalne - Nr 12/2016

Finanse Komunalne - Nr 11/2016

Finanse Komunalne - Nr 10/2016

Finanse Komunalne - Nr 9/2016

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

Finanse Komunalne - Nr 6/2016

Finanse Komunalne - Nr 5/2016

Finanse Komunalne - Nr 4/2016

Finanse Komunalne - Nr 3/2016

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

Finanse Komunalne - Nr 12/2015

Finanse Komunalne - Nr 11/2015

Finanse Komunalne - Nr 10/2015

Finanse Komunalne - Nr 9/2015

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

Finanse Komunalne - Nr 6/2015

Finanse Komunalne - Nr 5/2015

Finanse Komunalne - Nr 4/2015

Finanse Komunalne - Nr 3/2015

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

Finanse Komunalne - Nr 12/2014

Finanse Komunalne - Nr 11/2014

Finanse Komunalne - Nr 10/2014

Finanse Komunalne - Nr 9/2014

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

Finanse Komunalne - Nr 6/2014

Finanse Komunalne - Nr 5/2014

Finanse Komunalne - Nr 4/2014

Finanse Komunalne - Nr 3/2014

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

Finanse Komunalne - Nr 12/2013

Finanse Komunalne - Nr 11/2013

Finanse Komunalne - Nr 10/2013

Finanse Komunalne - Nr 9/2013

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

Finanse Komunalne - Nr 6/2013

Finanse Komunalne - Nr 5/2013

Finanse Komunalne - Nr 4/2013

Finanse Komunalne - Nr 3/2013

Finanse Komunalne - Nr 1/2013

Finanse Komunalne - Nr 12/2012

Finanse Komunalne - Nr 11/2012

Finanse Komunalne - Nr 10/2012

Finanse Komunalne - Nr 9/2012

Finanse Komunalne - 7-8/2012

Finanse Komunalne - Nr 6/2012

Finanse Komunalne - Nr 5/2012

Finanse Komunalne - Nr 4/2012

Finanse Komunalne - Nr 3/2012

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora