Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Finanse Komunalne - Nr 1/2021

Pojedynczy numer

1/2021

Finanse Komunalne Mirosław Stec
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Finanse Komunalne Finanse Komunalne Finanse Komunalne
Już od 29 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W pierwszym numerze 2021 r. "Finanse Komunalne" przedstawiamy m.in.

 

Kamila Żmuda-Matan - radca prawny
Samorządowe jednostki obsługujące na gruncie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych

Celem artykułu jest analiza prawnoporównawcza zasad powierzenia samorządowej jednostce obsługującej zadań zakupowych w zakresie nabywania dostaw lub usług z przeznaczeniem dla zamawiających będących jednocześnie jednostkami obsługiwanymi, dokonana na gruncie obecnie obowiązujących regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych, w relacji do rozwiązań wprowadzonych nową ustawą – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1.01.2021 r. Samorządowa jednostka organizacyjna działająca jako jednostka obsługująca może obecnie realizować na rzecz jednostek obsługiwanych zadania z zakresu zamówień publicznych zarówno w obszarze pomocniczych dział...

W pierwszym numerze 2021 r. "Finanse Komunalne" przedstawiamy m.in.

 

Kamila Żmuda-Matan - radca prawny
Samorządowe jednostki obsługujące na gruncie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych

Celem artykułu jest analiza prawnoporównawcza zasad powierzenia samorządowej jednostce obsługującej zadań zakupowych w zakresie nabywania dostaw lub usług z przeznaczeniem dla zamawiających będących jednocześnie jednostkami obsługiwanymi, dokonana na gruncie obecnie obowiązujących regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych, w relacji do rozwiązań wprowadzonych nową ustawą – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1.01.2021 r. Samorządowa jednostka organizacyjna działająca jako jednostka obsługująca może obecnie realizować na rzecz jednostek obsługiwanych zadania z zakresu zamówień publicznych zarówno w obszarze pomocniczych działań zakupowych, jak i jako jeden z zamawiających wspólnie przygotowujący lub przeprowadzający postępowania (w tym zamawiający wyznaczony przez organ wykonawczy), w końcu zaś jako centralny zamawiający.

W kontekście powyższego analizie prawnoporównawczej poddano rozwiązania prawne wynikające z nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, a odnoszące się do działalności jednostek obsługujących.

 

Patrycja Szulin
Wpływ prawidłowej organizacji kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego na finanse jednostki

Dla jednostek sektora finansów publicznych obowiązek zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej został wprowadzony od 1.01.2010 r. Kontrola zarządcza nie jest ani synonimem kontroli wewnętrznej, ani też zbiorem sztywnych procedur, które mogłyby zostać przeniesione bezpośrednio do każdej jednostki sektora finansów publicznych.
W zamyśle ustawodawcy, ujawnionym w treści uzasadnienia do projektu ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, rolą kontroli zarządczej jest objęcie aktywnym zarządzaniem całości jednostki – nie tylko finansowej. To jest sedno kontroli zarządczej – to model zarządzania, który ma jednostkę wzmocnić i skupiać uwagę na każdym obszarze działalności, żadnego nie lekceważąc. Natomiast porządek, w jakim zostały ułożone standardy kontroli zarządczej, wyraźnie akcentuje rolę i znaczenie środowiska wewnętrznego dla prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

Maciej Kobak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
Materialna pomoc socjalna dla uczniów

Artykuł porusza problematykę materialnej pomocy socjalnej dla uczniów. Jego celem jest omówienie normatywnych rozwiązań kształtujących poszczególne rodzaje świadczeń, jakie uczeń może uzyskać w związku z trudnościami w dostępie do edukacji, spowodowanymi jego trudną sytuacją materialną. Analizie poddano warunki przyznania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Zaproponowano również rozwiązanie pozwalające na zrefundowanie kosztów poniesionych w związku z edukacją ucznia. Osobno poruszono kwestie procesowe, dotyczące trybu rozstrzygania, czy uczeń będzie miał prawo do omawianych świadczeń.

 

"Finanse Komunalne"  to dwumiesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana, zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2021
Kod towaru: ABC-6504 202101
ISSN: 1232-0307

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
kom.: + 48 662 224 361
e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Dorota Niezweryfikowany zakup
Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę