Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Finanse Komunalne - Nr 6/2023

Pojedynczy numer

6/2023

Finanse Komunalne Mirosław Stec
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Finanse Komunalne Finanse Komunalne Finanse Komunalne
Już od 29 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W LISTOPADOWO-GRUDNIOWYM NUMERZE „FINANSÓW KOMUNALNYCH” REDAKCJA POLECA:

 

Zlecenie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej a możliwość i zakres prywatyzacji zadań gminy

dr Dominika Kuźnicka-Błaszkowska – Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

 

Debata w sektorze publicznym przez ostatnie lata koncentrowała się w znacznym stopniu na możliwości przeniesienia do niego rozwiązań, które sprawdziły się w sektorze prywatnym i które umożliwią redukcję kosztów, podniesienie jakości wykonywanych zadań w aspekcie technologicznym oraz przyczynią się do wzrostu efektywności. Pożytki te są zbieżne z tymi, jakie może przynieść wykorzystanie chmur...

W LISTOPADOWO-GRUDNIOWYM NUMERZE „FINANSÓW KOMUNALNYCH” REDAKCJA POLECA:

 

Zlecenie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej a możliwość i zakres prywatyzacji zadań gminy

dr Dominika Kuźnicka-Błaszkowska – Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

 

Debata w sektorze publicznym przez ostatnie lata koncentrowała się w znacznym stopniu na możliwości przeniesienia do niego rozwiązań, które sprawdziły się w sektorze prywatnym i które umożliwią redukcję kosztów, podniesienie jakości wykonywanych zadań w aspekcie technologicznym oraz przyczynią się do wzrostu efektywności. Pożytki te są zbieżne z tymi, jakie może przynieść wykorzystanie chmur obliczeniowych w gminach. Bez wątpienia usługi oferowane przez dostawców chmur są pewną odmianą outsourcingu, lecz jednocześnie istnieją wątpliwości, czy wykorzystanie tych technologii prowadzi do prywatyzacji zadań publicznych.

W artykule autorka omawia relację pomiędzy prywatyzacją zadań publicznych a wykorzystaniem narzędzi chmurowych oraz zwraca uwagę na najważniejsze elementy umowy pomiędzy organem administracji publicznej a dostawcą chmury obliczeniowej.

 

Skutki dla budżetów gmin ewoluowania koncepcji subwencji ogólnej w latach 2021–2022

dr hab. Iwona Kowalska, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2757-7163

 

Subwencja ogólna jest nieodłącznym elementem sytemu finansów publicznych. Legitymizacja tego transferu z budżetu państwa wynika z implementacji zasady subsydiarności oraz zasady adekwatności środków do zadań. Koncepcja subwencji ogólnej podlega ewolucji, co nie pozostaje bez konsekwencji dla systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (w szczególności gmin). Celem przeprowadzonych badań jest ocena skutków dla budżetów gmin ewoluowania koncepcji subwencji ogólnej w wyniku wprowadzonych zmian legislacyjnych w jej konstrukcji pod koniec 2021 r. oraz w 2022 r., ponieważ w wyniku ewoluowania koncepcji subwencji ogólnej następuje upodabnianie (w kluczowych aspektach) jej konstrukcji do konstrukcji dotacji celowej, co m.in. ogranicza samodzielność wydatkową gmin. Ponadto implementacja zmian w konstrukcji subwencji ogólnej od 2021 r. przyczynia się do tworzenia dla części gmin systemu kumulacji środków finansowych z subwencji ogólnej, co w efekcie różnicuje sytuację gmin w zakresie dostępu do środków publicznych.

 

Charakter i skala zmian w dochodach i wydatkach wykazanych w wieloletnich prognozach finansowych jako skutek zmian otoczenia regulacyjnego i gospodarczego

Marcin Będzieszak – Katedra Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Celem artykułu jest określenie charakteru i skali zmian w dochodach i wydatkach wykazanych przez gminy i miasta na prawach powiatu w Wieloletnich Prognozach Finansowych (WPF) w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych – regulacyjnych i gospodarczych, a także decyzji wewnętrznych. W badaniu główną uwagę poświęcono kwestii przesuwania negatywnych skutków finansowych na lata wykraczające poza rok budżetowy oraz skali zmian dokonywanych w odniesieniu do roku budżetowego. Wnioski o charakterze ogólnym są następujące: badane jednostki, dokonując zmiany grup dochodów bieżących, częściej stosują ten sam wskaźnik wzrostu dla kolejnych lat, a jako narzędzie racjonalizacji wydatków wykorzystują w większym stopniu ograniczenie wydatków bieżących niż majątkowych.

 

 

W NUMERZE PONADTO:

Kondycja finansowa miast tworzących Unię Metropoli Polskich, Marzena Piszczek, Krzysztof Surówka

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – przegląd orzecznictwa i poglądów doktryny na tle ostatnich lat, Artur Banaś

Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad uchwałą budżetową w zakresie wydatków budżetu obywatelskiego. Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 2.06.2022 r., I SA/Rz 264/22, Mirosław Paczocha

Recenzja publikacji „System prawa samorządu terytorialnego. Podstawowe pojęcia i podstawy prawne funkcjonowania”, pod redakcją naukową Ireny Lipowicz, Warszawa 2022, s. 621, Barbara Jaworska-Dębska

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: ABC-6504 202306
ISSN: 1232-0307

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
kom.: + 48 662 224 361
e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Dorota Niezweryfikowany zakup
Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę