Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2023

Pojedynczy numer

3/2023

Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Samorząd Terytorialny Samorząd Terytorialny Samorząd Terytorialny
Już od 52 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

ST 3/2023

 

W marcowym numerze miesięcznika „Samorząd Terytorialny” poruszamy między innymi tematykę dotyczącą uprawnień kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczących zamówień publicznych w samorządzie terytorialnym; omawiamy charakter prawny prawo pierwszeństwa w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i dopuszczalność cesji uprawnienia z tego tytułu; analizujemy orzeczenie Naczelnego Sąd Administracyjnego w sprawie lokalizacji farmy fotowoltaicznej w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.

 

Uprawnienia kontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie zamówień publicznych

Prof. Wojciech Gonet - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,...

ST 3/2023

 

W marcowym numerze miesięcznika „Samorząd Terytorialny” poruszamy między innymi tematykę dotyczącą uprawnień kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczących zamówień publicznych w samorządzie terytorialnym; omawiamy charakter prawny prawo pierwszeństwa w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i dopuszczalność cesji uprawnienia z tego tytułu; analizujemy orzeczenie Naczelnego Sąd Administracyjnego w sprawie lokalizacji farmy fotowoltaicznej w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.

 

Uprawnienia kontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie zamówień publicznych

Prof. Wojciech Gonet - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, notariusz w Piasecznie

 

W opracowaniu dokonano analizy uprawnień kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczących zamówień publicznych w samorządzie terytorialnym. Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych w przedmiotowym zakresie wynikają z ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Autor wyjaśnia wątpliwości dotyczące stosowania tej ustawy związane ze wskazaniem uprawnionego organu RIO do analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia publicznego oraz możliwości pobierania opłat za przeprowadzone kontrole samorządowych osób prawnych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.

 

Prawo pierwszeństwa w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – charakter prawny i dopuszczalność cesji uprawnienia z tego tytułu

Maciej Hadel - asesor sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, członek Zespołu Badawczego Prawa Publicznego 

 

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest kwestia charakteru prawnego uprawnienia z tzw. prawa pierwszeństwa (art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Przeanalizowana została treść tego uprawnienia, jego zakres przedmiotowy oraz skutki jego naruszenia. Przedstawiono również rozważania dotyczące dopuszczalności cesji roszczeń (uprawnień) przewidzianych przez ustawę o gospodarce nieruchomościami, w tym rzeczonego uprawnienia z tytułu prawa pierwszeństwa, co nie było do tej pory przedmiotem szerszej analizy doktryny i orzecznictwa sądowego.

 

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy – glosa aprobująca do Wyroku Naczelnego Sąd Administracyjnego z 12 października 2022 r. (II OSK 1482/21)

Prof. Igor Zachariasz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 

Przedmiotem glosowanego rozstrzygnięcia jest ocena prawna odnosząca się do zasad lokalizacji farm fotowoltaicznych, jakiej dokonał Naczelny Sąd Administracyjny w ramach kontroli wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który to sąd uchylił decyzję o warunkach zabudowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach oraz poprzedzającą ją decyzję organu wykonawczego gminy dla inwestycji polegającej na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedmiotem glosy jest problem konieczności dokonywania wykładni systemowej w sytuacji, gdy treści przepisów składających się na normę prawną będącą podstawą orzekania organów nie budzą wątpliwości, a w konsekwencji powoduje to klasyfikowanie farm fotowoltaicznych jako zabudowy przemysłowej a nie urządzenia infrastruktury technicznej.

 

Ponadto w ST 3/2023 polecamy:

 

Jacek Krystek

Korelacja postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z celami ochrony środowiska dla obszaru Natura 2000 – studium przypadku

 

Piotr Kobylski, Paweł Śwital

Koła Gospodyń Wiejskich jako instrument aktywności lokalnej – aspekty prawne i finansowe działalności

 

Maciej Sabal

Regionalne Programy Operacyjne szansą na wyjście z pułapki projektyzacji – przypadek firm rodzinnych

 

Michał Sobczak

Specyfika gospodarowania zasobem nieruchomości przez województwo łódzkie

 

Marta Zdrojkowska

Dopuszczalny zakres badania projektu budowlanego w toku postępowania o pozwolenie na budowę

 

Maciej J. Nowak

Recenzja monografii Rozprawa z decyzją o warunkach zabudowy, red. T. Bąkowski, Gdańsk 2022

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: ABC-6503 202303
ISSN: 0867-4973

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
tel.: + 48 784 333 031
e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

 

 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Teresa Niezweryfikowany zakup
Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Czasopismo dostępne
w LEX Czasopisma
Ten tytuł oraz 67 innych czasopism znajdziesz w elastycznej formule LEX.

Pierwszy miesiąc 50% taniej!
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę