Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 8/2015 [276) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Jerzy P. Naworski


Jerzy P. Naworski
 • Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w polskim prawie prywatnym (cz. I)
 • str. 4

  Adam Brzozowski, Jędrzej M. Kondek
 • Stosowanie reguły walidacyjnej oraz zasady desuetudo na przykładzie spraw dotyczących obszaru ograniczonego użytkowania
 • str. 13

  Piotr Kostański
 • Depozycjonowanie stron internetowych jako czyn nieuczciwej konkurencji
 • str. 20

  Łukasz Goździaszek
 • Komunikacja elektroniczna przy zakładaniu spółki handlowej na podstawie wzorca umowy
 • str. 28

  Piotr Rysiak
 • Podział spółki przez wydzielenie bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej
 • str. 37

  Bartłomiej Ostrzechowski
 • Wyrządzenie szkody przy wykonywaniu powierzonej czynności na tle porównawczoprawnym
 • str. 44

  80 LAT KODYFIKACJI POLSKIEGO PRAWA HANDLOWEGO

  Leonard Górnicki
 • Prace Komisji Kodyfikacyjnej RP nad kodeksem handlowym z 1934 r. - organizacja i koncepcja kodyfikacyjna
 • str. 50
  Jerzy P. Naworski
  Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w polskim prawie prywatnym (cz. I)
  Przedmiotem artykułu jest ustalenie wzajemnych relacji między pojęciami "przedsiębiorca" i "przedsiębiorstwo", a zwłaszcza wyjaśnienie, jak należy rozumieć wyrażenia "prowadzenie przedsiębiorstwa" i "w zakresie działalności przedsiębiorstwa", które występują w licznych przepisach kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych oraz w regulacjach pozakodeksowych. Zostanie wykazane, że pojęcie "przedsiębiorstwo", w podkreślonych formułach, należy rozumieć funkcjonalnie, jako synonim działalności gospodarczej. W tym znaczeniu występuje ono w definicjach umów nazwanych o świadczenie usług (art. 758 § 1, art. 765, art. 774, art. 794 § 1 k.c.) i innych umów kwalifikowanych ze względu na podmiot (np. art. 583 § 1, art. 7091 § 1, art. 805 § 1 k.c.), a także w przepisach regulujących przedawnienie roszczeń, tj. w art. 554 i w art. 751 pkt 1 k.c. Tak samo, a więc funkcjonalnie, należy rozumieć przedsiębiorstwo w regulacjach spółek osobowych używających zwrotu "prowadzenie przedsiębiorstwa" (art. 22 § 1, art. 86 § 1, art. 102, art. 125 k.s.h.) oraz w art. 8 § 2 k.s.h.

  Początek strony


  Adam Brzozowski, Jędrzej M. Kondek
  Stosowanie reguły walidacyjnej oraz zasady desuetudo na przykładzie spraw dotyczących obszaru ograniczonego użytkowania
  Wydawałoby się, że zagadnienia dotyczące aktów prawa ustanawiających obszary ograniczonego użytkowania stanowią niszową problematykę prawa ochrony środowiska i prawa transportowego (głównie lotniczego). Tymczasem, jak się okazuje, to pozornie szczegółowe zagadnienie stanowi pretekst do podjęcia rozważań na ogólne tematy dotyczące obowiązywania prawa w Polsce, tj. stosowania reguły walidacyjnej oraz desuetudo. Stanowisko w tych kwestiach zajmuje Sąd Najwyższy (dalej jako SN), ponieważ zostały mu one przedstawione w trybie zagadnień prawnych. Warto zatem przybliżyć i przeanalizować dokładnie tę problematykę, która może się stać przyczynkiem do istotnych wypowiedzi SN dla całego systemu prawa w Polsce.

  Początek strony


  Piotr Kostański
  Depozycjonowanie stron internetowych jako czyn nieuczciwej konkurencji
  W ostatnim 20-leciu znaczna część światowego handlu i usług przeniosła się do środowiska internetowego, co spowodowało, że walka o klienta online staje się coraz bardziej bezwzględna. Internet temu sprzyja, gdyż oferuje więcej technicznych możliwości dotarcia do odbiorcy, lecz także zwiększa możliwości utrudnień ze strony konkurencyjnego przedsiębiorcy przez zakłócanie lub czynienie przekazu mniej atrakcyjnym. Nawet najlepiej przygotowana strona internetowa nie przysporzy przedsiębiorcy klientów, jeżeli nie znajdzie się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. Uzyskanie wysokiego miejsca w wynikach wyszukiwania jest dzisiaj elementem gry rynkowej, ale przekracza jej granice, gdy przybiera postać działań zmierzających do obniżenia pozycji konkurenta w sposób nieuczciwy. Wtedy powinno być przedmiotem odpowiedniej reakcji prawnej i temu poświęcony jest niniejszy artykuł.

  Początek strony


  Łukasz Goździaszek
  Komunikacja elektroniczna przy zakładaniu spółki handlowej na podstawie wzorca umowy
  Zakładanie przez Internet spółki przy wykorzystaniu wzorca, dotąd zawężone do spółki z o.o., wzbudza liczne kontrowersje. Rozszerzenie zakresu zastosowania specjalnych rozwiązań informatycznych dotyczących wzorca na spółkę jawną i spółkę komandytową nie rozwiało wątpliwości, lecz je pogłębiło. Niniejszy artykuł koncentruje się wyłącznie na zagadnieniach związanych ze stosowaniem komunikacji elektronicznej, tym samym pomijając wiele kwestii właściwych dla prawa spółek.

  Początek strony


  Piotr Rysiak
  Podział spółki przez wydzielenie bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie własnego stanowiska w dyskusyjnej w doktrynie kwestii możliwości dokonania podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. Szczególną uwagę poświęcono podziałowi przez wydzielenie w ramach restrukturyzacji grupy kapitałowej, w której spółka przejmująca byłaby jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki dzielonej. Artykuł zawiera praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania transakcji tego typu. Omówiono także praktyczne i teoretyczne aspekty związane z wykładnią przepisów kodeksu spółek handlowych1 o dniu wydzielenia.

  Początek strony


  Bartłomiej Ostrzechowski
  Wyrządzenie szkody przy wykonywaniu powierzonej czynności na tle porównawczoprawnym
  Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwładnych, a niekiedy również innych wykonawców powierzonych czynności, występuje w niemal wszystkich systemach prawnych. Zakres czynów i szkód objętych tą odpowiedzialnością bywa jednak bardzo różnie ujmowany. Tradycyjne stanowisko polskiej doktryny i judykatury na tle innych prawodawstw europejskich było w tej kwestii dość zachowawcze. Wykluczało w zasadzie odpowiedzialność powierzającego wykonanie czynności w sytuacji, gdy wykonawca działał wyłącznie w celu osobistym. Ostatnio można jednak zaobserwować tendencję do rozszerzania zakresu tej odpowiedzialności. Powstaje zatem pytanie, czy jest to kierunek zasługujący na aprobatę?

  Początek strony


  Leonard Górnicki
  Prace Komisji Kodyfikacyjnej RP nad kodeksem handlowym z 1934 r. - organizacja i koncepcja kodyfikacyjna
  Polski kodeks handlowy, który wszedł w życie 1.07.1934 r., a zasadniczo przestał obowiązywać od 1.06.1965 r., został przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną, powołaną do życia ustawą z 3.06.1919 r. Jest on jednym z najważniejszych osiągnięć kodyfikacyjnych w zakresie prawa prywatnego w XX w. w Polsce. Systematyka polskiego kodeksu handlowego i wiele jego instytucji zostały oparte na modelu germańskim, aczkolwiek zmodyfikowanym. Choć kodeks ten zaakceptował znany w prawie handlowym system podmiotowy, to jednak stanowił w tym zakresie istotny krok naprzód w światowym ustawodawstwie co do określenia pojęcia kupca, bo za przesłankę przyjął w zasadzie sam fakt prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego, jakiegokolwiek typu, w jakimkolwiek rozmiarze i w jakikolwiek sposób. Działalność zarobkowa w ogóle, a nie te lub inne czynności, decydowały o przymiocie kupca. W ten sposób termin "kupiec" zbliżał się do terminu "przedsiębiorca".

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty