Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2023 [368]

Pojedynczy numer

4/2023

Przegląd Prawa Handlowego
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Prawa Handlowego Przegląd Prawa Handlowego Przegląd Prawa Handlowego
Już od 64 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W KWIETNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU PRAWA HANDLOWEGO” POLECAMY:

 

Umowa (klauzula) gwarancyjna a umowa (klauzula) indemnizacyjna

dr hab. Andrzej Szlęzak – Uniwersytet SWPS w Warszawie

W języku prawniczym powszechnie używa się terminów „umowa (klauzula) gwarancyjna” i „umowa (klauzula) indemnizacyjna”. Stosuje się je zwłaszcza przy konstruowaniu i opisie transakcji typu M&A (Mergers & Acquisitions). Zamieszanie terminologiczne, dotyczące rozumienia tych klauzul jest nadal znaczne. Niniejsze opracowanie ma na celu uporządkowanie materii i zaproponowanie stosownej konwencji językowej, najpełniej (zdaniem autora) oddającej ich sens zgodny z oczekiwaniami i intuicjami uczestników praktyki obrotu. W szczególności w artykule zwrócono uwagę na to, że nie każda umowa (klauzula) gwarancyjna (zwłaszcza odnosząca się do tzw. representations and warranties)...

W KWIETNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU PRAWA HANDLOWEGO” POLECAMY:

 

Umowa (klauzula) gwarancyjna a umowa (klauzula) indemnizacyjna

dr hab. Andrzej Szlęzak – Uniwersytet SWPS w Warszawie

W języku prawniczym powszechnie używa się terminów „umowa (klauzula) gwarancyjna” i „umowa (klauzula) indemnizacyjna”. Stosuje się je zwłaszcza przy konstruowaniu i opisie transakcji typu M&A (Mergers & Acquisitions). Zamieszanie terminologiczne, dotyczące rozumienia tych klauzul jest nadal znaczne. Niniejsze opracowanie ma na celu uporządkowanie materii i zaproponowanie stosownej konwencji językowej, najpełniej (zdaniem autora) oddającej ich sens zgodny z oczekiwaniami i intuicjami uczestników praktyki obrotu. W szczególności w artykule zwrócono uwagę na to, że nie każda umowa (klauzula) gwarancyjna (zwłaszcza odnosząca się do tzw. representations and warranties) jest umową (klauzulą) indemnizacyjną; podobnie nie każda umowa indemnizacyjna jest umową gwarancyjną, wbrew sugestiom, jakie czasami pojawiają się w literaturze przedmiotu.

 

Granice swobody kształtowania umowy spółki przekształconej w kontekście ochrony praw wspólników mniejszościowych

Sebastian Michalak

Przekształcenia spółek handlowych są stosunkowo często spotykanym procesem, mającym dostosować formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej do potrzeb ekonomicznych spółki i jej wspólników. W związku z dużą nowelizacją przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących przekształceń z 19.07.2019 r. zagadnieniem o dużym znaczeniu, które zdaje się być często marginalizowane, stała się kwestia ochrony wspólników mniejszościowych w ramach tych procesów. Jednym ze źródeł tego problemu jest dość widoczne oddziaływanie zasady swobody umów na kształtowanie umowy spółki przekształconej. Z jednej strony zasada ta wybrzmiewa pośrednio w treści poszczególnych przepisów Kodeksu spółek handlowych, co pozwala na odejście w ramach przekształcenia od założonego przez ustawodawcę modelu struktury korporacyjnej spółki przekształconej. Z drugiej strony w obecnym stanie prawnym wspólnicy spółki przekształcanej co do zasady automatycznie uczestniczą w spółce przekształconej, nawet gdy sprzeciwiają się przekształceniu. To wszystko skłania do poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące swobody kształtowania treści praw i obowiązków wspólników spółki przekształconej, jej granic oraz instrumentów prawnych służących ochronie wspólników mniejszościowych przed ich pokrzywdzeniem w procesie przekształcenia.

 

Udostępnianie utworu w mediach społecznościowych – granice działania zgodnego z prawem

Krzysztof Ślaski

Media społecznościowe z perspektywy prawa autorskiego stały się niezwykle wymagającą przestrzenią. Tradycyjna siatka pojęciowa najczęściej nie jest w stanie w pełni oddać specyfiki wykorzystywania utworów w Internecie, co niesie ze sobą poważne ryzyko naruszania prawa przez internautów. Dlatego też konieczne jest określenie, jakie są granice udostępniania utworów w mediach społecznościowych przez ich użytkowników, ponieważ niekiedy mogą oni nie być w pełni świadomi, że ich działanie jest udostępnianiem utworu naruszającym prawa autorskie osoby trzeciej. W artykule wskazane zostały warunki legalnego udostępniania utworów w mediach społecznościowych, biorąc pod uwagę nie tylko ogólne wymogi płynące z przepisów prawa i orzecznictwa luksemburskiego, lecz również regulaminy portali Facebook i Instagram.

 

W NUMERZE PONADTO

Odmowa wszczęcia postępowania antymonopolowego przez Komisję Europejską po wyroku Sądu w sprawie Sped-Pro, Marek Kolasiński

O potrzebie zmiany regulacji prawnej dotyczącej spółki komandytowo-akcyjnej, Wojciech Wyrzykowski

Uprawnienia i kompetencje francuskiego pomocniczego organu nadzoru nad rynkiem finansowym Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Michał Mariański

Problemy międzyczasowe nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2022 r., Marcin Kłoda

Konsekwencje przekroczenia uprawnień biura usług płatniczych i małej instytucji płatniczej, Agnieszka Butor-Keler, Adam Janiszewski, Richard Lemonnier, Krzysztof Olszówka

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: KIK-6501 202304
ISSN: 1230-2996

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
sekretarz redakcji – Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

Biuro reklamy:

Agnieszka Kurek - tel. +48 728 313 461, agnieszka.kurek@wolterskluwer.com

 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Alina Niezweryfikowany zakup
Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę