Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

Pojedynczy numer

4/2021

Przegląd Prawa Handlowego
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Prawa Handlowego Przegląd Prawa Handlowego Przegląd Prawa Handlowego
Już od 64 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

Ico_Gray_11.gif [510 B] W kwietniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego szczególnie polecamy:

Wadliwość umowy kredytu frankowego
Łukasz Węgrzynowski

Sprawy frankowe od wielu lat stanowią źródło licznych trudności dla praktyki orzeczniczej. Dopiero pod wpływem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ostatecznie ukształtowało się stanowisko, że te umowy kredytowe zawierają niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne), co może stanowić podstawę dla roszczeń kredytobiorców. Nie załatwiło to wszystkich problemów, wręcz przeciwnie, pojawiły się kolejne wątpliwości.

W publikacji zostanie omówione jedna z nich – charakterystyka wadliwości umowy kredytu frankowego. Ta problematyka ma ogromne znaczenie praktyczne, zawiera w sobie również interesujące...

Ico_Gray_11.gif [510 B] W kwietniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego szczególnie polecamy:

Wadliwość umowy kredytu frankowego
Łukasz Węgrzynowski

Sprawy frankowe od wielu lat stanowią źródło licznych trudności dla praktyki orzeczniczej. Dopiero pod wpływem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ostatecznie ukształtowało się stanowisko, że te umowy kredytowe zawierają niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne), co może stanowić podstawę dla roszczeń kredytobiorców. Nie załatwiło to wszystkich problemów, wręcz przeciwnie, pojawiły się kolejne wątpliwości.

W publikacji zostanie omówione jedna z nich – charakterystyka wadliwości umowy kredytu frankowego. Ta problematyka ma ogromne znaczenie praktyczne, zawiera w sobie również interesujące zagadnienia merytoryczne. Skłania zarówno do bliższego przyjrzenia się sankcji bezskuteczności abuzywnej i nieważności, wyjaśnienia wzajemnych relacji między nimi, jak i przyswojenia zasad stosowania konstrukcji wywodzących się z prawa unijnego.


Umieszczanie znaku towarowego na towarach eksportowych w prawie polskim oraz chińskim
Marcin Aleksander Faron

Zawieranie w międzynarodowych transakcjach handlowych umów OEM ( Original Equipment Manufacturer), których realizacja polega m.in. na nałożeniu znaku towarowego na towar eksportowy, rodzi pytanie odnośnie do kwalifikacji czynności polegających na umieszczaniu znaku towarowego na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie w celu eksportu jako używania znaku towarowego. Działania te dotyczą zarówno zagadnienia używania znaku towarowego, jak i naruszenia prawa ochronnego na cudzy znak towarowy. Problem jest istotny zwłaszcza w tych państwach, w których nie uregulowano tej materii w ustawie. Zależnie bowiem od podejścia sądu orzekającego umieszczenie znaku towarowego na towarze eksportowym może być rozumiane jako używanie znaku towarowego bądź nie. Odpowiedź na to pytanie w istocie zaś przesądza, czy doszło do naruszenia prawa ochronnego.

W artykule zaprezentowano konstrukcję umowy OEM na gruncie prawa znaków towarowych oraz przybliżono rozwiązania normatywne w zakresie umieszczania znaku towarowego na towarze eksportowym w prawie polskim oraz chińskim. Dobór porównywanego systemu prawnego podyktowany został utrzymującym się na wysokim poziomie zainteresowaniem w zawieraniu tego rodzaju umów z chińskimi producentami oraz odmiennościami w sposobie kwalifikowania nakładania znaku towarowego na towary eksportowe.


Zakres ochrony wspólnika mniejszościowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Paulina Bąk, Tomasz Rutkowski

Przepisy Kodeksu spółek handlowych1 zawierają szereg regulacji, których celem jest ochrona praw wspólników mniejszościowych w spółce z o.o. Prawa wspólników mniejszościowych są chronione zarówno w trakcie ich uczestnictwa w spółce, jak i na etapie „wychodzenia” ze spółki.

Czy jednak ochrona wspólników mniejszościowych w spółce z o.o. gwarantowana przez polskiego ustawodawcę na każdym z tych etapów jest wystarczająca? Jeśli odpowiedź na tak postawione pytanie będzie negatywna, to należy się zastanowić, czy zasadne jest utrzymywanie obowiązujących regulacji, czy też może powinno się w tym zakresie sformułować postulaty de lege ferenda i wyposażyć wspólników mniejszościowych w spółce z o.o. w nowe instrumenty ochrony.


Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2021
Kod towaru: KIK-6501 202104
ISSN: 1230-2996

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
sekretarz redakcji – Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

Biuro reklamy:

Agnieszka Kurek - tel. +48 728 313 461, agnieszka.kurek@wolterskluwer.com

 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Alina Niezweryfikowany zakup
Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę