Facebook

Ostatnie dni wyprzedaży do -90%

Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Pojedynczy numer

6/2019

Przegląd Podatkowy
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Podatkowy Przegląd Podatkowy Przegląd Podatkowy
Już od 64 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

Przegląd Podatkowy 6/2019

W czerwcowym numerze "Przeglądu Podatkowego" inicjujemy serię artykułów odnoszących się do problemów podatkowych w działalności komorników. Cykl rozpoczyna artykuł dotyczący statusu komorników jako podatników VAT - dyskusyjnego na tle przepisów nowej ustawy o komornikach sądowych. Jego celem jest ustalenie, czy w aktualnym stanie prawnym status komorników na gruncie podatku od towarów i usług stał się jednoznaczny. W artykule rozważono argumenty za uznaniem i przeciw uznaniu czynności komorników wykonywanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym za samodzielnie prowadzoną działalność gospodarczą, co warunkuje uzyskanie statusu podatnika VAT, oraz argumenty za uznaniem i przeciw uznaniu komorników za organy władzy publicznej, które - w zakresie działalności wykonywanej w takim charakterze - zostały wyłączone z pojęcia podatnika VAT. W wydanej 15.04.2019 r. interpretacji ogólnej Minis...

Przegląd Podatkowy 6/2019

W czerwcowym numerze "Przeglądu Podatkowego" inicjujemy serię artykułów odnoszących się do problemów podatkowych w działalności komorników. Cykl rozpoczyna artykuł dotyczący statusu komorników jako podatników VAT - dyskusyjnego na tle przepisów nowej ustawy o komornikach sądowych. Jego celem jest ustalenie, czy w aktualnym stanie prawnym status komorników na gruncie podatku od towarów i usług stał się jednoznaczny. W artykule rozważono argumenty za uznaniem i przeciw uznaniu czynności komorników wykonywanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym za samodzielnie prowadzoną działalność gospodarczą, co warunkuje uzyskanie statusu podatnika VAT, oraz argumenty za uznaniem i przeciw uznaniu komorników za organy władzy publicznej, które - w zakresie działalności wykonywanej w takim charakterze - zostały wyłączone z pojęcia podatnika VAT. W wydanej 15.04.2019 r. interpretacji ogólnej Minister Finansów potwierdził, że komornik sądowy nie ponosi samodzielnie odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Nie świadczy też usług w tradycyjnym rozumieniu, nie jest więc podatnikiem VAT. Z kolei w swoim wyroku z 10.04.2019 r., C-124/18, który omawiamy w dziale Przegląd orzecznictwa TSUE, Trybunał Sprawiedliwości przyznał, że  komornicy nie mogą doliczać podatku do opłat za czynności egzekucyjne, muszą pomniejszać swoje wynagrodzenie o kwotę VAT. 

W dalszym ciągu podejmujemy także tematykę cen transferowych po zmianach w ustawach o podatkach dochodowych - tym razem opisujemy zmiany oraz ich przyczyny w obszarze wyceny wartości niematerialnych i prawnych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Katalog metod podatkowych, które mogą być stosowane przez organy podatkowe do badania rynkowości rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi poprzez dodanie technik wyceny, został rozszerzony od 1.01.2019 r.

W ubiegłym roku w czerwcu zaczęła obowiązywać ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Obecnie zaś wchodzą w życie pozostałe zmiany w zakresie możliwości ubiegania się o zwolnienie z podatku dochodowego dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje. W artykule pt. Nowe SSE, czyli co zmieniło się po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji porównujemy je z dotychczas obowiązującymi regulacjami strefowymi. Zasadniczą zmianą jest przede wszystkim możliwość ubiegania się o wsparcie publiczne, niezależnie od lokalizacji inwestycji, w myśl postulatu „Polska Strefą Inwestycji”. Ponadto wprowadzono określone kryteria jakościowe i ilościowe uzależnione od wielkości, lokalizacji i charakteru planowanej inwestycji, a także wielkości przedsiębiorstwa, warunkujące możliwość ubiegania się o decyzję o wsparciu. Czy wprowadzone regulacje, mające na celu zachęcanie przede wszystkim mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do inwestycji w regionach słabo rozwiniętych gospodarczo, okażą się skuteczne? Czas pokaże.

Warto również zapoznać się z wytycznymi TS zawartymi w wyroku z 26.02.2019 r., C-135/17 dotyczącym relacji pomiędzy niemieckimi przepisami o kontrolowanej spółce zagranicznej a unijną swobodą przepływu kapitału - w kontekście konstrukcji polskich przepisów o CFC. Prezentujemy je w artykule pt. Stosowanie regulacji CFC do podmiotów z państw trzecich na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie unijnej swobody przepływu kapitału.

Iwona Kaczorowska
Redaktor Naczelna „Przeglądu Podatkowego”

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2019
Kod towaru: KIK-6502 201906
ISSN: 0867-7514

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

Redakcja

Iwona Strzelec, redaktor naczelna iwona.strzelec@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Strzelec (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada naukowa:

 • prof. dr hab. Paweł Borszowski
  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Przewodniczący Rady Naukowej)
  Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
  Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
  Uniwersytet Szczeciński

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Ada Niezweryfikowany zakup
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę