Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
71,99 71,99
Cena regularna: 80,00
80,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Z dniem 1 lipca wejdą w życie rozwiązania pakietu e-commerce w VAT. Mają one na celu ułatwienie rozliczania VAT m.in. dla sklepów online, które sprzedają lub chciałyby rozpocząć sprzedaż do konsumentów do innych krajów UE. Nowe regulacje są dość obszerne i skomplikowane. Dla wielu podatników będą one oznaczać nowe obowiązki, ale też i nowe możliwości w zakresie rozliczania VAT.

Artykuł pt. Pakiet VAT e-commerce. Ilustracja funkcjonowania nowych przepisów ma na celu przedstawienie funkcjonowania planowanych przepisów w sposób przydatny do praktycznego ich stosowania na trzech modelowych przykładach: konsumenckiej sprzedaży wysyłkowej towarów wewnątrz UE, konsumenckiej sprzedaży towarów spoza UE oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem handlowej platformy elektronicznej.


W artykule pt. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego – skalpel chirurga czy prymitywna maczuga? analizujemy system STIR blokady rachunków...

Z dniem 1 lipca wejdą w życie rozwiązania pakietu e-commerce w VAT. Mają one na celu ułatwienie rozliczania VAT m.in. dla sklepów online, które sprzedają lub chciałyby rozpocząć sprzedaż do konsumentów do innych krajów UE. Nowe regulacje są dość obszerne i skomplikowane. Dla wielu podatników będą one oznaczać nowe obowiązki, ale też i nowe możliwości w zakresie rozliczania VAT.

Artykuł pt. Pakiet VAT e-commerce. Ilustracja funkcjonowania nowych przepisów ma na celu przedstawienie funkcjonowania planowanych przepisów w sposób przydatny do praktycznego ich stosowania na trzech modelowych przykładach: konsumenckiej sprzedaży wysyłkowej towarów wewnątrz UE, konsumenckiej sprzedaży towarów spoza UE oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem handlowej platformy elektronicznej.


W artykule pt. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego – skalpel chirurga czy prymitywna maczuga? analizujemy system STIR blokady rachunków bankowych. Blokada to jedno z najmocniejszych narzędzi, jakimi dysponują organy podatkowe. Statystyki wskazują, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej korzysta z niego niezwykle chętnie. Z łatwością też dochodzi do przedłużania blokad kont bankowych na trzy miesiące.

Według oficjalnych danych  oraz doniesień prasowych liczba podmiotów kwalifikowanych, wobec których zastosowano blokady rachunków rozliczeniowych w latach 2018, 2019 i 2020, wynosiła odpowiednio 23, 120 i 196, a liczba zablokowanych kont bankowych – 41, 566 i 1020.

Praktyka wskazuje, że stosowanie przez fiskusa przepisów o blokadzie rachunku w powiązaniu z przepisami dotyczącymi wykreślania podatników z rejestru VAT znacznie wykracza poza założenia ustawowe, jakie przyjmowano na etapie uchwalania zmian.


W czerwcowym numerze omawiamy też dwa ważne dla polskich podatników VAT wyroki Trybunału Sprawiedliwości. W orzeczeniu z 18.03.2021 r., C-895/19, TS zakwestionował obowiązujące w Polsce od 2017 r. przepisy o tzw. szyku rozstawnym w VAT należnym i naliczonym.

Trybunał uznał, że trzymiesięczny termin na rozliczenie podatku naliczonego w przypadku WNT jest niezgodny z dyrektywą 2006/112/WE. Orzeczenie daje szansę na odzyskanie niesłusznie zapłaconego wcześniej podatku. Można też wznawiać zakończone postępowania podatkowe. Podatnicy są uprawnieni do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w terminie do 10.06.2021 r. w przypadku postępowania podatkowego lub do 10.08.2021 r. w przypadku postępowania sądowoadministracyjnego.

W wyroku komentowanym w artykule pt. Przepisy dotyczące odliczania podatku naliczonego z tytułu odwrotnego obciążenia muszą uwzględniać zasadę neutralności Trybunał Sprawiedliwości potwierdził wyrażany już wcześniej pogląd, że dla tego rodzaju transakcji egzekwowanie zobowiązania przy jednoczesnej odmowie wykonania prawa do odliczenia byłoby zupełnie sprzeczne z zasadą neutralności, która jest fundamentalna dla całego systemu VAT.

Z kolei wyrok z 22.04.2021 r., C-703/19, jest poświęcony wykładni pojęć usług restauracyjnych i cateringowych dla potrzeb VAT. Kwestia sprzedaży dań w placówkach szybkiej obsługi od dłuższego czasu budziła spory pomiędzy polskimi podatnikami a fiskusem.

Rozstrzygnięcie jest istotne dla wielu polskich podatników m.in. sprzedających tzw. fast foody. Przyjęto w nim, że sprzedaż dań w lokalach gastronomicznych szybkiej obsługi, w których można zjeść na miejscu korzystając z infrastruktury tego miejsca, stanowi usługę restauracyjną opodatkowaną stawką 8% VAT.

Natomiast jeśli klient restauracji postanowi kupić dania na wynos, wówczas mamy do czynienia z dostawą środków spożywczych, która będzie opodatkowana stawką 5% VAT. Bez znaczenia pozostaje fakt, że posiłki były przygotowywane na miejscu w restauracji.

Wyrok ten komentujemy w dziale Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w artykule pt. Opodatkowanie usług gastronomicznych oraz gotowych posiłków.


Dodatkowo przedstawiamy funkcjonujące w 18 państwach Unii Europejskiej grupy VAT. Obecnie Polska nie oferuje podatnikom możliwości wspólnego rozliczania w zakresie VAT z innymi podmiotami z grupy kapitałowej.

Celem artykułu pt. Grupy VAT – nowe narzędzie wspierania inwestycji i rozwoju jest analiza pilotażowego projektu wprowadzającego do polskiego porządku prawnego grupy VAT w ramach szerokiego proinwestycyjnego pakietu podatkowego będącego elementem tzw. Polskiego Ładu.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TEMAT MIESIĄCA

Marek Kwietko-Bębnowski
Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego – skalpel chirurga czy prymitywna maczuga? | str. 16

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Podstawowe reguły związane z proporcjonalnym odliczeniem naliczonego VAT | str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Wojciech Morawski
III edycja konkursu Tax Everest – Akademickich Mistrzostw Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego |
...

TEMAT MIESIĄCA

Marek Kwietko-Bębnowski
Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego – skalpel chirurga czy prymitywna maczuga? | str. 16

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Podstawowe reguły związane z proporcjonalnym odliczeniem naliczonego VAT | str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Wojciech Morawski
III edycja konkursu Tax Everest – Akademickich Mistrzostw Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego | str. 6

PRAKTYKA SKARBOWA

Tomasz Janicki, Natalia Kociak-Janicka
Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów | str. 7

PRAKTYKA ZAWODOWA

Anna Wojtuń
Causa impositionis we włoskiej nauce prawa podatkowego | str. 10

PODATKI

Mateusz Puchała, Paweł Mikuła
Pakiet VAT e-commerce. Ilustracja funkcjonowania nowych przepisów | str. 26

Małgorzata Militz
Przepisy dotyczące odliczania podatku naliczonego z tytułu odwrotnego obciążenia muszą uwzględniać zasadę neutralności | str. 33

Jan Sarnowski, Paweł Selera
Grupy VAT – nowe narzędzie wspierania inwestycji i rozwoju | str. 40

Marcin Zwolenik, Bartłomiej Węgrzyn, Marek Sienkiewicz
Problematyka wspólnego prowadzenia ewidencji oraz łącznego rozliczania instrumentów wsparcia w ramach specjalnych stref ekonomicznych oraz Polskiej Strefy Inwestycji | str. 48

ORZECZNICTWO

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Przegląd orzecznictwa TS | str. 55

Ewa Prejs
Przegląd orzecznictwa TS | str. 57

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI

Filip Majdowski
Aktualności z Brukseli | str. 63

Prenumerata PP | str. 64

Table of contents

Rozwiń Zwiń

TOPIC OF THE MONTH

Marek Kwietko-Bębnowski
Block on Bank Account of an Eligible Entity: More Like a Surgeon’s Lancet or a Primitive Bludgeon? | p. 16

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Basic Rules Relating to Pro Rata Deduction of Input VAT| p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES

Wojciech Morawski
Third Edition of Tax
...

TOPIC OF THE MONTH

Marek Kwietko-Bębnowski
Block on Bank Account of an Eligible Entity: More Like a Surgeon’s Lancet or a Primitive Bludgeon? | p. 16

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Basic Rules Relating to Pro Rata Deduction of Input VAT| p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES

Wojciech Morawski
Third Edition of Tax Everest Competition: Poland’s Academic Championship in Writing Master’s Theses in Tax Law| p. 6

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

Tomasz Janicki, Natalia Kociak-Janicka
Documenting Intra-Community Supply of Goods| p. 7

PROFESSIONAL PRACTICE

Anna Wojtuń
Causa Impositionis In Italian Tax Law Scholarship| p. 10

TAXES

Mateusz Puchała, Paweł Mikuła
VAT e-Commerce Package. The Functioning of New Provisions Illustrated| p. 26

Małgorzata Militz
Provisions on Deducting Input Tax Due to Reverse Charge Have to Respect the Principle of Neutrality| p. 33

Jan Sarnowski, Paweł Selera
VAT Group: A New Tool for Supporting Investments and Development | p. 40

Marcin Zwolenik, Bartłomiej Węgrzyn, Marek Sienkiewicz
Joint Keeping of Records and Joint Settling of Assistance Insturments in Special Economic Zones and in the Polish Investment Zone | p. 48

COURTS’ DECISIONS

Krzysztof Lasiński-Sulecki
CoJ rulings: review | p. 55

Ewa Prejs
CoJ rulings: review | p. 57

NEWS FROM BRUSSELS

Filip Majdowski
News from Brussels | p. 63

Subscription | p. 64

Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty