Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
71,99 71,99
Cena regularna: 80,00
80,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Drodzy Czytelnicy, uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, jest przełomowa i wiąże wszystkie składy orzekające. Sądy administracyjne od wielu lat stały przed dylematem, jak szeroka może być kontrola sądowa działań organów administracyjnych. Artykuł  pt. Znaczenie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, dla praktyki prowadzenia spraw podatkowych dotyka tego bardzo aktualnego, szczególnie w ostatnim czasie, zagadnienia. W uchwale przesądzono o dopuszczalności badania przez sądy administracyjne wpływu wszczęcia postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z pewnością nie po raz ostatni podnosimy tę interesującą i ważną dla praktyki kwestię. W artykule skoncentrowano się głównie na zagadnieniach związanych z wykładnią przepisu art. 70 § 6 pkt 1 o.p. Opisuje on konsekwencje uwzględnienia okoliczności, że na normatywną treść tego przepisu wpływ...

Drodzy Czytelnicy, uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, jest przełomowa i wiąże wszystkie składy orzekające. Sądy administracyjne od wielu lat stały przed dylematem, jak szeroka może być kontrola sądowa działań organów administracyjnych. Artykuł  pt. Znaczenie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, dla praktyki prowadzenia spraw podatkowych dotyka tego bardzo aktualnego, szczególnie w ostatnim czasie, zagadnienia. W uchwale przesądzono o dopuszczalności badania przez sądy administracyjne wpływu wszczęcia postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z pewnością nie po raz ostatni podnosimy tę interesującą i ważną dla praktyki kwestię. W artykule skoncentrowano się głównie na zagadnieniach związanych z wykładnią przepisu art. 70 § 6 pkt 1 o.p. Opisuje on konsekwencje uwzględnienia okoliczności, że na normatywną treść tego przepisu wpływają regulacje prawa karnego materialnego, procesowego i skarbowego. W konsekwencji to prawidłowość zastosowania przepisów karnych przesądza o zaistnieniu skutków podatkowych zdefiniowanych w przepisie podatkowym. Z tego względu w artykule omówiono podstawowe przepisy karne, których naruszenie musi być brane pod uwagę przez sąd administracyjny weryfikujący prawidłowość zastosowania instytucji zawieszenia lub niewszczęcia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 


 

Istotne znaczenie dla praktyki może mieć również wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 18.03.2021 r., C-48/20. Dotyczy on zakresu stosowania przez organy podatkowe art. 108 ust. 1 u.p.t.u. ustanawiającego obowiązek zapłaty kwoty podatku należnego wykazanego na fakturze. Trybunał uznał, że polskie przepisy nakazujące zapłatę VAT wykazanego na fakturze, w sytuacji gdy działanie podatnika nie wiązało się z oszustwem podatkowym oraz nie powodowało uszczupleń w dochodach państwa, są niezgodne z przepisami dyrektywy 2006/112/WE. Zachęcam Państwa do lektury artykułu pt. Korekta faktur, o których mowa w art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług, w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

 


 

Kolejny raz na naszych łamach podejmujemy także zagadnienie sprzedaży dań w placówkach szybkiej obsługi, która od dłuższego czasu budziła spory pomiędzy polskimi podatnikami a fiskusem. W wyroku z 22.04.2021 r., C-703/19, Trybunał orzekł, że sprzedaż posiłków na wynos stanowi dostawę podlegającą niższej stawce VAT. To ważne rozstrzygnięcie, które daje argumenty wspierające stosowanie obniżonej stawki VAT dla sprzedaży w lokach gastronomicznych dań na wynos, w przypadkach gdy klienci nie zamierzają korzystać z infrastruktury udostępnionej przez lokal. W artykule pt. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-703/19, J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach – nowe rozdanie w sporze dotyczącym opodatkowania VAT gastronomii Autorzy omówili nie tylko wskazany wyrok TS, ale także jego recepcję w orzecznictwie krajowym.

 


 

Przedmiotem artykułu pt. Skarga na czynności egzekucyjne po nowelizacji z 11 września 2019 r., czyli o skrajnym formalizmie w administracyjnym postępowaniu wykonawczym jest ocena konstrukcji skargi na czynności egzekucyjne w kształcie nadanym jej nowelizacją z 11.09.2019 r. w związku z deklarowanym przez twórców zmian celem w postaci uproszczenia postępowania egzekucyjnego w interesie wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego. Przedstawiona analiza dowodzi, że dokonana zmiana nie tylko nie upraszcza, lecz wręcz komplikuje i tak już złożony system środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Powstaje zatem pytanie o granice formalizmu postępowania egzekucyjnego, które z założenia powinno koncentrować się na dążeniu do zwiększenia efektywności egzekucji, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony zobowiązanego. Celowi temu nie sprzyja rozbudowa środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, czego przykładem jest poddana analizie skarga na czynności egzekucyjne. W artykule sformułowano wniosek o potrzebie jej modyfikacji lub zniesienia jako elementu szerszej koncepcji usprawnienia postępowania egzekucyjnego poprzez redukcję środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 


 

Z kolei w artykule pt. Jak przeciąć węzeł gordyjski? Jeszcze o opodatkowaniu pożyczek – zwolnienie z VAT czy PCC? Autorzy podjęli próbę rozstrzygnięcia ważnego dla obrotu gospodarczego i spornego od lat w praktyce problemu: w jakich sytuacjach pożyczki udzielane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny podlegać podatkowi od towarów i usług, a w jakich są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Rozważania w tym zakresie służą autorom również do sformułowania bardziej ogólnych wniosków dotyczących tego, kiedy czynność dokonywaną przez podmiot, którego celem jest prowadzenie działalności gospodarczej, należy uznać za wykonywaną w ramach tej działalności, a w konsekwencji objętą zakresem VAT.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TEMAT MIESIĄCA

Radosław Pioterczak
Znaczenie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, dla praktyki
prowadzenia spraw podatkowych  | str. 8

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Identyfikacja zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie prawa podatkowego
– uwagi praktyczne | str. 3

PRAKTYKA SKARBOWA

Tomasz Janicki, Natalia Kociak-Janicka
Opłata cukrowa w interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej | str.
...

TEMAT MIESIĄCA

Radosław Pioterczak
Znaczenie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, dla praktyki
prowadzenia spraw podatkowych  | str. 8

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Identyfikacja zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie prawa podatkowego
– uwagi praktyczne | str. 3

PRAKTYKA SKARBOWA

Tomasz Janicki, Natalia Kociak-Janicka
Opłata cukrowa w interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej | str. 5

PODATKI

Adam Bartosiewicz
Korekta faktur, o których mowa w art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług, w świetle
najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str. 18

Radosław Baraniewicz, Jakub Matusiak
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-703/19, J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach – nowe rozdanie w sporze dotyczącym opodatkowania VAT gastronomii | str. 25

Mikołaj Kondej, Jacek Hawrysz
Jak przeciąć węzeł gordyjski? Jeszcze o opodatkowaniu pożyczek – zwolnienie z VAT czy PCC? | str. 33

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Agnieszka Krawczyk
Skarga na czynności egzekucyjne po nowelizacji z 11.09.2019 r.,czyli o skrajnym formalizmie
w administracyjnym postępowaniu wykonawczym | str. 40

ORZECZNICTWO

Iwona Kaczorowska
Przegląd orzecznictwa SA | str. 47

Ewa Prejs
Przegląd orzecznictwa TS | str. 52

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Przegląd orzecznictwa TS | str. 57

LINIE ORZECZNICZE

Krzysztof Janczukowicz
Linie orzecznicze | str. 60

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI

Filip Majdowski
Aktualności z Brukseli | str. 63

Prenumerata PP | str. 64

Table of contents

Rozwiń Zwiń

TOPIC OF THE MONTH

Radosław Pioterczak
What Does the Supreme Administrative Court’s Resolution
of 24 May 2021, I FPS 1/21, Mean for the Practice
of Conducting Tax Cases? | p. 8

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Identification of an Organized Part of an Enterprise in Tax Law:
Practical Remarks | p. 3

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

Tomasz Janicki, Natalia Kociak-Janicka
Sugar Tax
...

TOPIC OF THE MONTH

Radosław Pioterczak
What Does the Supreme Administrative Court’s Resolution
of 24 May 2021, I FPS 1/21, Mean for the Practice
of Conducting Tax Cases? | p. 8

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Identification of an Organized Part of an Enterprise in Tax Law:
Practical Remarks | p. 3

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

Tomasz Janicki, Natalia Kociak-Janicka
Sugar Tax in Interpretations Issued by the Director
of the National Fiscal Information | p. 5

TAXES

Adam Bartosiewicz
Correcting the Invoices Referred to in Article 108 of the VAT Act
in the Light of Recent Case Law of the Court of Justice | p. 18
Radosław Baraniewicz, Jakub Matusiak
Judgment of the Court of Justice in Case C-703/19,
J.K. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
A New Hand Dealt in the Dispute About VAT
in Food & Beverage Sector | p. 25

Mikołaj Kondej, Jacek Hawrysz
How to Cut the Gordian Knot? More on Taxation of Loans:
Exemption from VAT or Tax on Civil Law Transactions? | p. 33

ENFORCEMENT PROCEEDINGS

Agnieszka Krawczyk
Complaint about Enforcement Acts after Amendments
of 11 September 2019, That Is, on Extreme Formalism
in Administrative Enforcement Proceedings | p. 40

COURTS’ DECISIONS

Iwona Kaczorowska
Administrative Courts’ rulings: review | p. 47

Ewa Prejs
CJ rulings: review | p. 52

Krzysztof Lasiński-Sulecki
CJ rulings: review | p. 57

CASE LAW

Krzysztof Janczukowicz
Case Law | p. 60

NEWS FROM BRUSSELS

Filip Majdowski
News from Brussels | p. 63

Subscription | p. 64

Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2021 [367]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty