Facebook

Ostatnie dni wyprzedaży do -90%

Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Pojedynczy numer

10/2021

Przegląd Podatkowy
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Podatkowy Przegląd Podatkowy Przegląd Podatkowy
Już od 64 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

Drodzy Czytelnicy, uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, jest przełomowa i wiąże wszystkie składy orzekające. Sądy administracyjne od wielu lat stały przed dylematem, jak szeroka może być kontrola sądowa działań organów administracyjnych. Artykuł  pt. Znaczenie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, dla praktyki prowadzenia spraw podatkowych dotyka tego bardzo aktualnego, szczególnie w ostatnim czasie, zagadnienia. W uchwale przesądzono o dopuszczalności badania przez sądy administracyjne wpływu wszczęcia postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z pewnością nie po raz ostatni podnosimy tę interesującą i ważną dla praktyki kwestię. W artykule skoncentrowano się głównie na zagadnieniach związanych z wykładnią przepisu art. 70 § 6 pkt 1 o.p. Opisuje on konsekwencje uwzględnienia okoliczności, że na normatywną treść tego przepisu wpływ...

Drodzy Czytelnicy, uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, jest przełomowa i wiąże wszystkie składy orzekające. Sądy administracyjne od wielu lat stały przed dylematem, jak szeroka może być kontrola sądowa działań organów administracyjnych. Artykuł  pt. Znaczenie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, dla praktyki prowadzenia spraw podatkowych dotyka tego bardzo aktualnego, szczególnie w ostatnim czasie, zagadnienia. W uchwale przesądzono o dopuszczalności badania przez sądy administracyjne wpływu wszczęcia postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z pewnością nie po raz ostatni podnosimy tę interesującą i ważną dla praktyki kwestię. W artykule skoncentrowano się głównie na zagadnieniach związanych z wykładnią przepisu art. 70 § 6 pkt 1 o.p. Opisuje on konsekwencje uwzględnienia okoliczności, że na normatywną treść tego przepisu wpływają regulacje prawa karnego materialnego, procesowego i skarbowego. W konsekwencji to prawidłowość zastosowania przepisów karnych przesądza o zaistnieniu skutków podatkowych zdefiniowanych w przepisie podatkowym. Z tego względu w artykule omówiono podstawowe przepisy karne, których naruszenie musi być brane pod uwagę przez sąd administracyjny weryfikujący prawidłowość zastosowania instytucji zawieszenia lub niewszczęcia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 


 

Istotne znaczenie dla praktyki może mieć również wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 18.03.2021 r., C-48/20. Dotyczy on zakresu stosowania przez organy podatkowe art. 108 ust. 1 u.p.t.u. ustanawiającego obowiązek zapłaty kwoty podatku należnego wykazanego na fakturze. Trybunał uznał, że polskie przepisy nakazujące zapłatę VAT wykazanego na fakturze, w sytuacji gdy działanie podatnika nie wiązało się z oszustwem podatkowym oraz nie powodowało uszczupleń w dochodach państwa, są niezgodne z przepisami dyrektywy 2006/112/WE. Zachęcam Państwa do lektury artykułu pt. Korekta faktur, o których mowa w art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług, w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

 


 

Kolejny raz na naszych łamach podejmujemy także zagadnienie sprzedaży dań w placówkach szybkiej obsługi, która od dłuższego czasu budziła spory pomiędzy polskimi podatnikami a fiskusem. W wyroku z 22.04.2021 r., C-703/19, Trybunał orzekł, że sprzedaż posiłków na wynos stanowi dostawę podlegającą niższej stawce VAT. To ważne rozstrzygnięcie, które daje argumenty wspierające stosowanie obniżonej stawki VAT dla sprzedaży w lokach gastronomicznych dań na wynos, w przypadkach gdy klienci nie zamierzają korzystać z infrastruktury udostępnionej przez lokal. W artykule pt. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-703/19, J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach – nowe rozdanie w sporze dotyczącym opodatkowania VAT gastronomii Autorzy omówili nie tylko wskazany wyrok TS, ale także jego recepcję w orzecznictwie krajowym.

 


 

Przedmiotem artykułu pt. Skarga na czynności egzekucyjne po nowelizacji z 11 września 2019 r., czyli o skrajnym formalizmie w administracyjnym postępowaniu wykonawczym jest ocena konstrukcji skargi na czynności egzekucyjne w kształcie nadanym jej nowelizacją z 11.09.2019 r. w związku z deklarowanym przez twórców zmian celem w postaci uproszczenia postępowania egzekucyjnego w interesie wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego. Przedstawiona analiza dowodzi, że dokonana zmiana nie tylko nie upraszcza, lecz wręcz komplikuje i tak już złożony system środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Powstaje zatem pytanie o granice formalizmu postępowania egzekucyjnego, które z założenia powinno koncentrować się na dążeniu do zwiększenia efektywności egzekucji, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony zobowiązanego. Celowi temu nie sprzyja rozbudowa środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, czego przykładem jest poddana analizie skarga na czynności egzekucyjne. W artykule sformułowano wniosek o potrzebie jej modyfikacji lub zniesienia jako elementu szerszej koncepcji usprawnienia postępowania egzekucyjnego poprzez redukcję środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 


 

Z kolei w artykule pt. Jak przeciąć węzeł gordyjski? Jeszcze o opodatkowaniu pożyczek – zwolnienie z VAT czy PCC? Autorzy podjęli próbę rozstrzygnięcia ważnego dla obrotu gospodarczego i spornego od lat w praktyce problemu: w jakich sytuacjach pożyczki udzielane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny podlegać podatkowi od towarów i usług, a w jakich są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Rozważania w tym zakresie służą autorom również do sformułowania bardziej ogólnych wniosków dotyczących tego, kiedy czynność dokonywaną przez podmiot, którego celem jest prowadzenie działalności gospodarczej, należy uznać za wykonywaną w ramach tej działalności, a w konsekwencji objętą zakresem VAT.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2021
Kod towaru: KIK-6502 202110
ISSN: 0867-7514

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

Redakcja

Iwona Strzelec, redaktor naczelna iwona.strzelec@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Strzelec (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada naukowa:

 • prof. dr hab. Paweł Borszowski
  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Przewodniczący Rady Naukowej)
  Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
  Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
  Uniwersytet Szczeciński

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Ada Niezweryfikowany zakup
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę